Number of the records: 1  

Pastorace mladých manželství

 1. Title statementPastorace mladých manželství [rukopis] / Ladislav Ambrozek
  Additional Variant TitlesPastorace "mladých" manželství
  Personal name Ambrozek, Ladislav (dissertant)
  Translated titlePastorship of Young Marriages
  Issue data2016
  Phys.des.72 : grafy, tab.
  NoteOponent Pavel Ambros. Ved. práce Michal Umlauf
  Another responsib. Ambros, Pavel, 1955- (opponent)
  Umlauf, Michal (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pastorální a spirituální teologie (degree grantor)
  Keywords manželství * snoubenci * církev * pastorace * příprava na manželství * marriage * fiance * church * pastoral * preparation for marriage
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programTeologie
  Degreee disciplineKřesťanská výchova
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00167266-601828864.pdf221.4 MB12.04.2016
  PosudekTyp posudku
  00167266-ved-695754182.docPosudek vedoucího
  00167266-opon-654642946.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00167266-prubeh-664055134.docx01.06.201112.04.201616.05.20162Hodnocení známkou

  Tato magisterská diplomová práce zkoumá možnosti pastorační podpory mladých manželství. První, teoretická část popisuje pohled katolické církve na manželství a základní vlastnosti manželství. Ve druhé části práce pojednává o přípravě na manželství. Rozebírá etapy přípravy a popisuje stav přípravy na manželství v českých a moravských diecézích. Informace jsem získal z kvantitativního dotazníku zaslaného diecézním centrům pro rodinu a z jejich internetových stránek. Třetí část se zabývá pastorací mladých manželství. Specifikuje mladá manželství, popisuje stávající pastorační nabídku a přibližuje novou formu pastorace - párové doprovázení mladých manželství. V závěru této kapitoly jsou výsledky kvantitativního dotazníkového šetření provedeného mezi mladými manžely, bývalými absolventy přípravy na manželství v hodonínském děkanství. V závěru jsou doporučení a zdůraznění příkladů dobré praxe pastorace mladých manželství, které by bylo vhodné rozšířit do všech diecézí.This thesis explores the possibilities of pastoral support young marriages. The theoretical part describes the view of the Catholic Church on marriage and the basic characteristics of marriage. The second part deals with the preparation for marriage. The thesis discusses the preparation phases and describes the conditions of preparation for marriage in the Czech and Moravian dioceses. The information I received from a quantitative questionnaire sent to the diocesan center for families and from their websites. The third part discusses the pastoral care of young marriage. Explains the concept of young marriages, describes the current range of pastoral and brings a new form of pastoral care - paired accompaniment of young marriage. At the end of this chapter are the results of a quantitative survey conducted among young married, graduates of marriage preparation in Hodonin deanery. Conclusion describes recommendations and highlighting examples of good practice of pastoral newly married that should be extended to all dioceses.

Number of the records: 1