Number of the records: 1  

Aktuální otázky institutu oddlužení v rámci insolvenčního řízení

 1. Title statementAktuální otázky institutu oddlužení v rámci insolvenčního řízení [rukopis] / Alice Tabačíková
  Additional Variant TitlesAktuální otázky institutu oddlužení v rámci insolvenčního řízení
  Personal name Tabačíková, Alice (dissertant)
  Translated titleCurrent issues of the discharge of debts in the frame of insolvency proceedings
  Issue data2016
  Phys.des.61 s. (99 000 znaků) : grafy, tab. + CD
  NoteOponent Klára Bartoníčková. Ved. práce Ondřej Šmíd
  Another responsib. Bartoníčková, Klára, 1981- (opponent)
  Šmíd, Ondřej, 1984- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra soukromého práva a civilního procesu (degree grantor)
  Keywords Insolvenční řízení * Insolvenční zákon * Úpadek * Oddlužení * Dlužník * Věřitel * Insolvency proceedings * Insolvency act * Insolvency * Bankruptcy * Discharge of debts * Debtor * Creditor
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00200233-225091128.pdf983.1 MB29.01.2016
  PosudekTyp posudku
  00200233-ved-248508196.dotPosudek vedoucího
  00200233-opon-580797805.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00200233-prubeh-117808905.pdf31.03.201529.01.201610.02.20161Hodnocení známkou

  Tato diplomová práce se zabývá aktuálními otázky institutu oddlužení v rámci insolvenčního řízení. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se zabývá insolvenčním řízením a právní úpravou včetně zamýšlené novely Ministerstva spravedlnosti pro rok 2016. Druhá kapitola se zabývá nejvhodnějším způsobem řešení úpadku fyzické osoby. Ve třetí kapitole se věnuji vývoji oddlužení v posledních letech a tzv. akreditovaným oddlužovatelům podle návrhu novely insolvenčního zákona. Čtvrtá kapitola se zabývá volbou forem oddlužení, samotnými formami a možností jejich kombinace. V poslední páté kapitole se věnuji osvobození dlužníka od placení pohledávek věřitelům, osudu neuhrazených pohledávek, pohledávek nepřihlášených věřitelů a automatickému osvobození dlužníka ex lege.This diploma thesis deals with current issues of the discharge of debts for the natural persons. The thesis is divided into five chapters. The first chapter deals with insolvency proceedings, legal frame of insolvency proceeding including draft of the Insolvency Act proposed by Ministry of Justice for the year 2016. The second chapter deals with the most appropriate way of bankruptcy solution for individuals. The third chapter is devoted to the development of bankruptcy in recent years and also to the accredited companies or accredited individuals by the draft of the Insolvency Act. The fourth chapter deals with the choice of discharge forms and possibilities of their combination. The fifth chapter is devoted to the liberation of the debtor from paying his debts to creditors, the fate of these unpaid debts, creditors who did not prove their claim to the court and also the debtor's automatic ex lege release from all previous unpaid debts.