Number of the records: 1  

Aktivní participace starších dospělých v projektu na podporu dojíždění dětí do školy na kole

 1. Title statementAktivní participace starších dospělých v projektu na podporu dojíždění dětí do školy na kole [rukopis] / Simona Malasková
  Additional Variant TitlesAktivní participace starších dospělých v projektu na podporu dojíždění dětí do školy na kole
  Personal name Malasková, Simona (dissertant)
  Translated titleActive participation of older adults in the project to support children commuting to school
  Issue data2015
  Phys.des.47 + CD ROM
  NoteVed. práce Jana Hoffmannová
  Another responsib. Hoffmannová, Jana (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra rekreologie (degree grantor)
  Keywords Ride2sCool * starší dospělí * doprava dětí do škol * pohybová aktivita dětí * bezpečnost dětí na kole * jízdní kolo * Ride2sCool * elderly adults * commuting of children to school * physical activity of children * safety of children on bicycle * bicycle
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programTělesná výchova a sport
  Degreee disciplineRekreologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00194064-147641302.pdf10581.9 KB30.11.2015
  PosudekTyp posudku
  00194064-opon-683771498.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00194064-prubeh-329864989.pdf14.03.201230.11.201503.02.20161Hodnocení známkou

  Práce je zaměřena na projekt podporující dojíždění dětí na jízdním kole do školy (Ride2sCool) a aktivní participaci starších dospělých v tomto projektu. Účastníci výzkumu byli starší dospělí v průměrném věku 66 let. Data byla zpracována metodou barvení textu a analyzována metodou tvorba trsů. Výsledky poukazují na ochotu účastníků výzkumu zapojit se do projektu, ovšem za určitých podmínek. Jedním z hlavních zjištění je, že by se ochotně zapojili v případě, že by se projektu Ride2sCool účastnila jejich vnoučata. Z výzkumných výsledků dále vyplývají nedostatky projektu, ať již v infrastruktuře nebo přístupu společnosti. Tato zjištění mohou být předmětem dalšího zkoumání, ale také praktické aplikace. Práce otvírá možnosti, jak dosáhnout participace ze strany starších dospělých v projektu na podporu dojíždění dětí na jízdním kole do škol.The thesis is focused on a project supporting commuting of children to school by bicycle (Ride2sCool) and active participation of elderly adults in this project. Participants of the research were elderly adults in the average age 66. The data was processed by a method of text coloring and analyzed by a method of elaboration of cluster analysis. The results show willingness of the research participants to get involved in the project, but under certain conditions. One of the main findings is that they would willingly participate in case their grand children would take part in the project Ride2sCool. In addition the research outcome highlights other project deficiencies, that is in infrastructure or society attitude. These findings can serve as basis for another research but also can be applied in practice. The thesis shows options how to get elderly adults involved in a project supporting commuting of children to school by bicycle.

Number of the records: 1