Number of the records: 1  

Adaptační proces z pohledu zaměstnanců konkrétní firmy

 1. Title statementAdaptační proces z pohledu zaměstnanců konkrétní firmy [rukopis] / Magdaléna Fojtíková
  Additional Variant TitlesAdaptační proces z pohledu zaměstnanců konkrétní firmy
  Personal name Fojtíková, Magdaléna (dissertant)
  Translated titleThe adaptation process from the perspective of the employees of a particular company
  Issue data2015
  Phys.des.129 s. (181 409 znaků)
  NoteVed. práce Dušan Šimek. Oponent Miroslav Dopita
  Another responsib. Šimek, Dušan, 1950- (thesis advisor)
  Dopita, Miroslav, 1972- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky (degree grantor)
  Keywords Adaptace * adaptabilita * proces zapracování * nový pracovník * personalistika * komparace * lidské zdroje * firemní kultura * orientace * integrace * Adaptation * adaptability * processing of new employees * new employees * human resources * comparison * human resources * company culture * orientation * integration
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programHumanitní studia
  Degreee disciplineAndragogika - Kulturní antropologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00192448-436873738.pdf302.6 MB10.12.2015
  PosudekTyp posudku
  00192448-ved-454250385.docxPosudek vedoucího
  00192448-opon-712567880.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00192448-prubeh-983697737.docx30.05.201410.12.201513.01.20162Hodnocení známkou

  Magisterská diplomová práce se zabývá adaptačním procesem zaměstnanců v konkrétní organizaci s personálním oddělením a v konkrétní organizaci bez personálního oddělení. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část, ve kterých je věnována pozornost problematice procesu začleňování a zapracování nových zaměstnanců. Dále je zkoumána adaptace pracovní, sociální i adaptace na firemní kulturu. Na základě výpovědí zaměstnanců vybraných organizací a analýzy systémů adaptace byla provedena komparace adaptačních systémů v těchto organizacích a navržena případná optimalizace.The master diploma thesis is focused on the adaptation system of emloyees in two particular companies the first one with human resources department, the second one without human resouces department. In the theoretical and also in the practical part the attention is paid to the problems of process of integration and processing of new employees. Working adaptation, social adaptation and company culture adaptation are also explored. Moreover, the psychological aspects of adaptation are focused. The comparison of these companies is based on the testimony of employees and the analysis of systems of adaptation. The result of the comparation is suggestion of optimalization of these adaptation systems.

Number of the records: 1