Number of the records: 1  

Aplikace práva EU národními soudy a pravidlo "res judicata

 1. Title statementAplikace práva EU národními soudy a pravidlo "res judicata [rukopis] / Lydie Csukásová
  Additional Variant TitlesAplikace práva EU národními soudy a pravidlo "res judicata
  Personal name Csukásová, Lydie (dissertant)
  Translated titleApplication of EU law by national courts and the principle "res judicata
  Issue data2015
  Phys.des.59 s. (11386 znaků)
  NoteVed. práce Václav Stehlík
  Oponent Ondrej Hamuľák
  Another responsib. Stehlík, Václav, 1977- (thesis advisor)
  Hamuľák, Ondrej, 1982- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra mezinárodního a evropského práva (degree grantor)
  Keywords Právo EU Aplikace práva EU Soudní dvůr EU Jurisdikce Soudního dvora Národní soudy Národní procesní autonomie Porušení práva EU Res judicata Konečné rozhodnutí Odpovědnost státu za škodu * EU law Application of EU law Court of Justice of the EU Jurisdiction of the Court of Justice National courts National procedural autonomy Breach of EU law Res judicata Final decision State liability for damages
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00182462-168676653.doc34438.3 KB30.11.2015
  PosudekTyp posudku
  00182462-ved-376336420.pdfPosudek vedoucího
  00182462-opon-153753601.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00182462-prubeh-276675752.pdf18.02.201330.11.201508.02.20162Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zaobírá problematikou aplikace práva EU národními soudy s ohledem na princip "res judicata". Hlavním cílem této práce je odpovědět na otázku, zda právo EU, tak jak je interpretováno Soudním dvorem EU, chrání princip res judicata a tím respektuje národní jurisdikci členských států, i když mohla být provedena na základě špatné aplikace práva EU, či nikoliv. V práci se také vyskytuje snaha najít alternativní řešení k rozhodnutím Soudního dvora EU. Na závěr ukazuje práce na vliv diskutovaných závěrů na českou právní praxi.The diploma thesis deals with the problematic of application of the EU law by national courts with regard to the principle "res judicata". The main goal of the thesis lay in answering the question, whether the EU law, as it is interpreted by the Court of Justice of the EU, protect principle res judicata and thus respect the national jurisdiction of the member states, even if it could have been done upon wrong application of the EU law, or not. In the thesis appears also effort to find alternative solutions to rulings of the Court of Justice of the EU. At the end, the thesis shows impact of discussed conclusions on Czech legal praxis.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.