Number of the records: 1  

Pravěk

 1. Title statementPravěk. Supplementum
  Distinctive titleVysoké Pole - Kláštor : inventář hromadných nálezů železných předmětů a shrnutí terénních výzkumných sezon 2005 - 2007 = Vysoké Pole - Kláštor : Inventory of Mass Finds of Metal Items and Summary of Field Surveys in 2005 -2007 I.
  Mohylová kultura střední doby bronzové na Prostějovsku : katalog nálezů = Tumulus culture of the middle bronze age in the Prostějov Region I.
  Sídelní areály střední a mladší doby bronzové z trasy dálnice D 1 u Vyškova : katalog část 2 = Siedlungsareale der Mittleren und Juengeren Bronzezeit in der Trasse der Autobahn De bei Vyškov
  Mohylníky ve Ždánickém lese = barrow fields in the Ždánice forest
  Eneolitická hradiska na Prostějovsku Ohrozim - Čubernice a Prostějov-Čechovice - Čechovsko = eneolithic hillforts in the Prostějov county Ohrozim - Čubernice and Prostějov-Čechovice - Čechovsko
  Opevněné výšinné sídliště na "Malém Chlumu" u Krhova a jeho zázemí v pozdní době bronzové a v době halštatské = fortified hilltop settlement Krhov "Malý Chlum" and its hinterland in the late bronze age and hallstatt period
  Nálevkovité poháry na Moravě = funnelbeaker culture in Moravia
  Sídliště ze sklonku starší doby bronzové v Hodonicích (okr. Znojmo) = settlement from the end of the early bronze age in Hodonice (Znojmo district)
  Sídelní areál ze straší doby bronzové v Brně-Tuřanech. Pohřební komponenta = early bronze age settlement area in Brno-Tuřany. Funerary component
  PublicationBrno : Ústav archeologické památkové péče Brno, 1998-
  Year, No.1 (1998)-
  ISSN1804-5731
  NotePopsáno dle 28 (2014)
  NoteČástečně německý text. Anglické resumé
  Supplement to Pravěk
  Another responsib. Ústav archeologické památkové péče Brno
  Subj. Headings archeologické výzkumy excavations (archaeology) * archeologické nálezy antiquities * pravěk prehistory
  Geographic keywords Morava (Česko) Moravia (Czechia) * Slezsko (Česko) Silesia (Czechia)
  Form, Genre sborníky papers
  Conspect902 - Archeologie
  UDC 902.2 , 902:904 , 903.2 , 903 , (437.32) , (437.2) , (437.33) , (437.3) , (062.552)
  CountryČesko
  Languagečeština ; němčina
  angličtina
  Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
  ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  Numbers2022: 38-II, 38-I
  2021: 36, 37
  2019: 34, 35
  2017: 33
  2015: 30, 29, 31
  2014: 28, 27
  2013: 26
  2012: 24-III, 24-II, 24-I, 25
  2011: 23
  2010: 20, 21
  2009: 19
  2008: 18
  2006: 16
  2005: 13, 14, 15
  2004: 12
  2003: 10, 11
  2002: 9
  2000: 6-7
  1999: 2-3, 4-5
  1998: 1
  journal

  journal

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.