Number of the records: 1  

Analýza komplexní míry obtížnosti výkladového textu v učebnicích českého jazyka pro druhý stupeň základních škol

 1. Title statementAnalýza komplexní míry obtížnosti výkladového textu v učebnicích českého jazyka pro druhý stupeň základních škol [rukopis] / Aleš Felner
  Additional Variant TitlesAnalýza vybraných učebnic českého jazyka pro základní školu se zaměřením na úkoly rozvíjející čtenářskou gramotnost
  Personal name Felner, Aleš (dissertant)
  Translated titleA comprehensive analysis of the level of difficulty of the Czech language textbooks for the second grade of primary school
  Issue data2015
  Phys.des.76s (119 386 znaků) : tab.
  NoteVed. práce Milan Polák
  Another responsib. Polák, Milan (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra českého jazyka a literatury (degree grantor)
  Keywords textová náročnost * textová analýza * komplexní míra obtížnosti textu * didaktická vybavenost * Text demandingness * text analysis * comprehensive level of difficulty of the text * didactic facilities
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programUčitelství pro střední školy
  Degreee disciplineUčitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00189582-249428062.pdf161.8 MB23.06.2015
  PosudekTyp posudku
  00189582-ved-470641594.docPosudek vedoucího
  00189582-opon-450361427.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00189582-prubeh-484996242.pdf31.01.201423.06.201508.09.20151Hodnocení známkou

  Tématem diplomové práce je analýza komplexní míry obtížnosti textu v učebnicích českého jazyka pro druhý stupeň základní školy. Práce je členěna do tří kapitol, ve kterých se postupně zabýváme funkcemi učebnice a možnostmi její analýzy včetně uvedení příkladů a postupů. Hlavní část práce obsahuje výzkum komplexní míry obtížnosti textu s popsanými postupy včetně modifikací a měření didaktické vybavenosti těchto učebnic.The theme of diplome thesis is comprehensive level of difficulty of the text in the Czech language textbooks for the second grade of primary school. The work consists of 3 chapters which are targeted on functions of the textbooks and possibilities of its analysis including examples and methods. The main part of work contains exploration of comprehensive level of difficulty of the text with described methods including modification and measuration of didactic facilities of textbooks.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.