Number of the records: 1  

Detekcia nových prediktorov mnohopočetnej liekovej rezistencie u nemalobunkových karcinómov pľúc s ohľadom na ich histogenézu

 1. Title statementDetekcia nových prediktorov mnohopočetnej liekovej rezistencie u nemalobunkových karcinómov pľúc s ohľadom na ich histogenézu [rukopis] / Mária Janíková
  Additional Variant TitlesDetekcia nových prediktorov mnohopočetnej liekovej rezistencie u nemalobunkových karcinómov plúc s ohladom na ich histogenézu
  Personal name Janíková, Mária (dissertant)
  Translated titleDetection of New Predictors of Multidrug Resistance in Non-small Cell Lung Cancer with a Regard for their Histogenesis
  Issue data2015
  Phys.des.111
  NoteVed. práce Jozef Škarda
  Oponent Markéta Hermanová
  Oponent Jana Dvořáčková
  Another responsib. Škarda, Jozef (školitel)
  Hermanová, Markéta (opponent)
  Dvořáčková, Jana (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Ústav patologie (degree grantor)
  Keywords nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC) * mnohopočetná lieková rezistencia (MDR) * nádorové kmeňové bunky (CSC) * mikroRNA (miRNA) * non-small cell lung cancer (NSCLC) * multidrug resistance (MDR) * cancer stem cell (CSC) * microRNA (miRNA)
  Form, Genre disertace dissertations
  UDC (043.3)
  CountryČesko
  Languageslovenština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitlePh.D.
  Degree programDoktorský
  Degree programLékařská biologie
  Degreee disciplineLékařská biologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00206462-285775720.pdf263.8 MB20.04.2015
  PosudekTyp posudku
  00206462-opon-743533016.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00206462-prubeh-348346073.pdf24.08.200820.04.201506.08.2015S2

  Mnohopočetná lieková rezistencia (MDR) predstavuje v liečbe karcinómov pľúc veľký problém. Väčšina pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC) stále podstupuje liečbu klasickými postupmi, a to hlavne rádioterapiou a chemoterapiou. Práve aktivácia MDR mechanizmov umožňuje nádorovým bunkám odolávať účinkom protinádorovej terapie. Medzi základné mechanizmy MDR patria napr. aktívny transport liečiva z bunky pomocou transportérových proteínov (napr. P-gp, MRP a LRP/MVP), podpora proliferácie a únik apoptóze, či aktivácia molekúl podieľajúcich sa na opravách poškodenej DNA (DDR). Preto, identifikácia molekúl schopných rozpoznať aktiváciu týchto MDR mechanizmov v ich počiatku by mohla pomôcť pri určovaní prognózy a odpovede pacientov na podávanú terapiu.Multidrug resistance (MDR) represents a major problem in treatment of lung cancer. The most patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) still undergo convention therapy, mainly radiotherapy and chemotherapy. Activation of MDR mechanisms allows tumour cells survive anti-tumour therapy. Examples of the basic mechanisms of MDR are active transport of the drug out of the cell by various transporter proteins (e.g. P-gp, MRP and LRP/MVP), support of proliferation and escape from apoptosis or activation of molecules involved in DNA damage response (DDR). Thus, identifying of molecules which are able to recognize activation of these MDR mechanisms in their beginnings could help with assessing prognosis and response of patients to the administered treatment.

Number of the records: 1