Number of the records: 1  

Cirkadiánní aktivita křečka polního v přírodní populaci

 1. Title statementCirkadiánní aktivita křečka polního v přírodní populaci [rukopis] / Martin Stejskal
  Additional Variant TitlesCirkadiánní aktivita křečka polního v přírodní populaci
  Personal name Stejskal, Martin (dissertant)
  Translated titleCircadian activity of the common hamster in a natural population
  Issue data2015
  Phys.des.33 s. (46 302 znaků) : il., mapy, grafy, tab.
  NoteVed. práce Emil Tkadlec. Oponent Martina Bendová
  Another responsib. Tkadlec, Emil, 1956- (thesis advisor)
  Bendová, Martina (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra ekologie a životního prostředí (degree grantor)
  Keywords automatický registrační systém * cirkadiánní aktivita * Cricetus cricetus * křeček polní * metoda zpětného odchytu značkovaných jedinců * nokturnalita * automatic registration system * capture-mark method * circadian aktivity * common hamster * Crricetus cricetus * nocturnality
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programEkologie a ochrana prostředí
  Degreee disciplineEkologie a ochrana životního prostředí
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00193650-607833373.pdf181.8 MB27.07.2015
  PosudekTyp posudku
  00193650-ved-632298887.docxPosudek vedoucího
  00193650-opon-301811945.docxPosudek oponenta
  Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
  BP-EKO/453 (PřF-KBO)3134518082PřF-HolicePřF, Knihovna Holice - skladIn-Library Use Only

  Velikost populace křečka polního (Cricetus cricetus) v západní Evropě během posledních desítek let značně poklesla. Tím to ovšem neskončilo a dnes se tento trend šíří postupně do střední a východní Evropy. Nedávné výzkumy ukazují obrovský pokles populace v Polsku a podobná situace začíná nastávat i v dalších státech. Z toho důvodu je křeček v mnoha státech Evropy ohrožený a zákonem chráněný. Důvody tohoto poklesu nejsou ještě přesně známy, přitom znalost o chování tohoto druhu by mohla pomoci s jeho další ochranou. Předpokládá se, že křeček je vysloveně noční druh, k tomu byly prováděny výzkumy v laboratorních podmínkách, těch je ovšem i tak malé množství a z přírodních populací nejsou skoro žádné údaje. V předložené bakalářské práci se zabývám cirkadiánní aktivitou a nokturnalitou křečka polního v přírodní populaci na periferii Olomouce. K získání vhodných údajů z této populace jsem využil metodu zpětného odchytu značkovaných jedinců do živolovných pastí spolu s automatickým registračním systémem, použitým na několika aktivních norách. Pomocí tohoto zařízení bylo zaznamenáváno číslo čipu jedince, datum a čas. Celkem byly získány údaje od 13 jedinců. V roce 2014 se cirkadiánní aktivita vyznačovala převážně soumračnou aktivitou a o něco méně noční aktivitou, ale byla prokázána i aktivita během dne. Nokturnalita se vyznačovala 2 vrcholy a to během 9. hodiny večer a 4. hodiny ráno.The population size of the Common hamster (Cricetus cricetus) in Western Europe has decreased considerably in the last decades. But that is not all; today this tendency has been gradually spreading in central and Eastern Europe. Recent researches have shown an enormous population decrease in Poland and the situation is similar in other states as well. For this reason the hamster is considered endangered and is protected by law in many European countries. The reasons for this decrease are not exactly known yet, however, the knowledge of behaviour of this species could help its subsequent protection. The hamster is supposed to be an utterly nocturnal species, that is why researches have been done in laboratory conditions, but still there are not many and there are nearly no data about natural populations. In the bachelor thesis I am dealing with the Common hamster circadian and nocturnal activity in its natural population on the outskirts of Olomouc. To obtain the convenient data of such population I have used the capture-recapture method in live traps, together with an automatic registration system, used in a few active burrows. By means of this device the animal chip number, date and time were registered. Altogether, data of 13 animals were obtained. In 2014 the circadian activity proved mainly dusk activity and slightly less nocturnal activity but, on the other hand, same day activity was also proved. The nocturnal activity showed 2 heights, that was around 9 p.m. and 4 a.m.