Number of the records: 1  

Assessment of Japanese ODA, its Recent Reforms and Possible Future Policies

 1. Title statementAssessment of Japanese ODA, its Recent Reforms and Possible Future Policies [rukopis] / Šimon Kubíček
  Additional Variant TitlesHodnocení japonské ODA, její nedávné reformy a možná budoucí politika
  Personal name Kubíček, Šimon (dissertant)
  Translated titleAssessment of Japanese ODA, its Recent Reforms and Possible Future Policies
  Issue data2015
  Phys.des.67 s. (146 799 znaků) : grafy, tab. + 1 DVD
  NoteVed. práce Miroslav Syrovátka. Oponent Martin Schlossarek
  Another responsib. Syrovátka, Miroslav, 1978- (thesis advisor)
  Schlossarek, Martin (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra rozvojových studií (degree grantor)
  Keywords japonská rozvojová spolupráce * rozpočtové škrty * syndrom unavenosti donorů * regresní analýza * reformy * případová studie * nevládní neziskové organizace * Japanese Official Development Assistance * Donor fatigue * Budget cuts * Regression analysis * Reforms * Case study * Non-Governmental Organisations
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languageangličtina
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programGeografie
  Degreee disciplineMezinárodní rozvojová studia
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00180923-157434117.pdf74.7 MB11.05.2015
  PosudekTyp posudku
  00180923-ved-644219919.pdfPosudek vedoucího
  00180923-opon-413732666.pdfPosudek oponenta

  Tématem diplomové práce je identifikace, jakým způsobem se škrty v rozpočtu po roce 1997 projevily na japonské rozvojové spolupráci, a určení dalších faktorů mimo ekonomické stagnace, které svým působením zapříčinily úbytek objemu toků oficiální rozvojové spolupráce posílaných do rozvojových zemí. Aby mohla na tyto otázky odpovědět, musí se práce nejdříve zaměřit na tvorbu regresní analýzy, která ukáže změny motivací japonského rozvojového programu za pomoci analýzy alokace finančních toků zahraniční rozvojové spolupráce mezi různé příjemce. Práce se dále zaměří na prozkoumání výroků představitelů různých institucí operujících s rozpočtem japonské rozvojové spolupráce, na nichž ukáže změny v politice a záměru rozvojového programu v nedávném období. Práce dále poskytne případovou studii o finančních tocích z japonských vládních institucí do nevládních neziskových organizací, jež byly identifikovány v oficiálních dokumentech jako jedny z hlavních nových hráčů na poli rozvojové pomoci.The theme of this thesis is on research about how the budget cuts after the year 1997 influenced the Japanese ODA program and if there are any other factors apart from the economic stagnation that contributed to this decline in volume of ODA flows provided towards developing countries. To get to the point where it can answer these questions, the work will first aim to create a regression analysis, which will show the changes in motivations of the Japanese ODA program by analysing the allocation of ODA towards different recipient countries. The work will later explore the rhetoric of officials in charge of various institutions handling the ODA budget to show, if and how the aim and policies of the Japanese ODA program changed during recent years. The paper will continue on providing a case study dealing with financial flows send from the government to the NGOs, which were identified in official reports as one of the new important actors in the field of ODA.