Number of the records: 1  

Edukace a její vliv na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody

 1. Title statementEdukace a její vliv na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody [rukopis] / Radek Císař
  Additional Variant TitlesEdukace a její vliv na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody
  Personal name Císař, Radek (dissertant)
  Translated titleEducatin and its on effect on people in prison
  Issue data2015
  Phys.des.93 stran : il., grafy, tab. + 1 CD
  NoteVed. práce Miluše Hutyrová
  Another responsib. Hutyrová, Miluše (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky (degree grantor)
  Keywords výkon trestu odnětí svobody * program zacházení * prvotrestaný * vícekrát trestaný * trestný čin * věznice * zvýšená ostraha * the execution of a punishment imprisonment * treatment program * first time offender * a repeat offender * crime * prison * solitary confinement
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciální pedagogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00206221-529758174.pdf191.7 MB23.04.2015
  PosudekTyp posudku
  00206221-ved-995497724.docPosudek vedoucího
  00206221-opon-818004770.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00206221-prubeh-650348132.pdf31.01.201423.04.201502.06.20152Hodnocení známkou

  Závěrečná práce se zabývá problematikou edukace a jejího vlivu na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody. Zaměřuje se na kriminální chování, na pracovníky věznice, na aktivity programu zacházení, historii trestu a trestání a na specifika Věznice Mírov. Těžištěm práce bylo výzkumné šetření, které bylo zaměřeno na vnímání edukace a jejího vlivu na samotné odsouzené. Účelem výkonu trestu odnětí svobody je především zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a soustavně se snažit jej vychovávat k tomu, aby vedl řádný občanský život.The topic of this final essay is about the education and its effect on persons in prison. It tries to focus on criminal behavior, on prison staff, on the activities of the treatment program, history of punishment and punishing and also the special characteristics of Prison Mirov. The focus of this research was concentrated on the perception of education and its effect on persons in prison. The purpose of using imprisonment as a form of punishment is first and foremost to prevent convicted persons from commiting further criminal offences, while also trying to teach former convicts to lead orderly lives.

Number of the records: 1