Number of the records: 1  

Adolescent a rozvod rodičů

 1. Title statementAdolescent a rozvod rodičů [rukopis] / Denisa Pakostová
  Additional Variant TitlesAdolescent a rozvod rodičů
  Personal name Pakostová, Denisa (dissertant)
  Translated titleAdolescent and Parental Divorce
  Issue data2015
  Phys.des.111 s. (145 991znaků bez mezer : grafy + 1 dotazník, 1 CD ROM
  NoteVed. práce Kamila Holásková
  Another responsib. Holásková, Kamila, 1959- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra psychologie a patopsychologie (degree grantor)
  Keywords Adolescence * identita * rodina * rodiče * rozvod * emoce * Adolescence * identity * family * parents * divorce * emotion
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programUčitelství pro střední školy
  Degreee disciplineUčitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol
  book

  book


  Ústředními tématy mé diplomové práce jsou rodina, období adolescence a rozvod. V teoretické části se věnuji charakteristice rodiny, konkrétně se zabývám funkcemi a typologií rodiny a poskytuji charakteristiku současné rodiny. Dále se zabývám tělesným a pohybovým vývojem, identitou, sexualitou a socializací v adolescenci. Také se komplexně věnuji problematice rozvodu, s přihlédnutím na vliv rozvodu na osobnost dítěte. Praktická část se zabývá dotazníkovým šetřením, které proběhlo na Obchodní akademii a Střední odborné škole Cestovního ruchu v Chocni. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaký mají adolescenti vztah k rozvedeným/nerozvedeným rodičům a jak prožívali rozvod rodičů. Následně jsem získané informace porovnávala.The main topics of my diploma thesis are family, adolescence and divorce. Family is characterized in the theoretical part, especially its functions and typology. Also the characteristic of the contemporary family is provided. This part is also concerned with the physical development, development of motor skills, identity, sexuality and socialization in the period of adolescence. The focus is put on the issue of divorce and its impact on a child's personality as well. The practical part deals with the questionnaire survey that was organized at the Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu in Choceň. The purpose of this questionnaire survey was finding adolescents' relationship towards their divorced/married parents and their experience from their parents' divorce. The collected data was analysed and compared afterwards.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.