Number of the records: 1  

Filosoficko-teologická koncepce člověka v emendačním díle Jana Amose Komenského

 1. Title statementFilosoficko-teologická koncepce člověka v emendačním díle Jana Amose Komenského [rukopis] / Jan Čížek
  Additional Variant TitlesFilosoficko-teologická koncepce člověka v emendačním díle Jana Amose Komenského
  Personal name Čížek, Jan, 1986- (dissertant)
  Translated titleThe Philosophical-theological Concept of Man in the Emendatory Work of John Amos Comenius
  Issue data2014
  Phys.des.215 s.
  NoteOponent Pavel Floss
  Ved. práce Tomáš Nejeschleba
  Another responsib. Floss, Pavel, 1940- (opponent)
  Nejeschleba, Tomáš, 1972- (školitel)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra filozofie (degree grantor)
  Keywords Komenský * antropologie * filosofie * teologie * člověk * svoboda vůle * Comenius * anthropology * philosophy * theology * man * free will
  Form, Genre disertace dissertations
  UDC (043.3)
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitlePh.D.
  Degree programDoktorský
  Degree programFilozofie
  Degreee disciplineFilozofie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00193619-231436919.pdf92.1 MB07.07.2014
  PosudekTyp posudku
  00193619-ved-651435570.pdfPosudek vedoucího
  00193619-opon-556163977.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00193619-prubeh-975286003.pdf10.12.201007.07.201431.10.2014S2

  Předkládaná disertační práce usiluje nahlédnout na filosoficko-teologické pojetí člověka ve vrcholném díle Jana Amose Komenského. Úhrnem lze říci, že se v Consultatio catholica setkáváme s pojetím člověka jako bytosti určené svou vlastní a jedinečnou přirozeností, jejímž jádrem je ovšem na svobodné a neomezené vůli založená otevřenost její existence. Člověk je Komenským představen jako tvor, jenž sám sebe nekonečně a do nekonečna utváří. Na pozadí terminologicky nehomogenního díla je možné vysledovat, jak Jan Amos své filosoficko-teologické pojetí člověka precizuje, když za jeho určující aspekt v průběhu pečlivě promyšlené argumentace jmenuje Bohem darovanou mysl ve trojjediném spojení s jejími třemi ústředními dispozicemi vůlí, rozumem (tato dyáda byla v celém textu Konsultace podržena) a výkonnými schopnostmi (jež jsou v některých pasážích díla nahrazovány jinými mohutnostmi).This dissertation aims to describe the philosophical-theological concept of man in the emendatory work of John Amos Comenius. In Consultatio catholica human being is presented as a being determined by its own and unique nature. Yet this nature is based on man´s free and unlimited will, in other words, on the unlimitedness of man´s existence. Man is thus described as creatura indeterminata, in infinito infinite seipsam agens. In his work, which, from the terminological point of view, is not homogenous, we can see that Comenius presents the human mind as the aspect that raises man over the other parts of the material world. Human mind, the most accurate imprint of God´s image in man, is characterized by the triune and inseparable connection between its three parts voluntas, ratio (intellectus) and facultates operativae. The will is then set to be the middle and even the central part of the mind.

Number of the records: 1