Number of the records: 1  

Důvody migrace do zemí Evropské Unie

 1. Title statementDůvody migrace do zemí Evropské Unie [rukopis] / Vít Beran
  Additional Variant TitlesDůvody migrace do zemí Evropské Unie
  Personal name Beran, Vít (dissertant)
  Translated titleReasons of migration to the countries of European Union
  Issue data2015
  Phys.des.52 s. (99 581 znaků) + CD ROM
  NoteOponent Květoslava Princová
  Ved. práce Vladislava Závrská
  Another responsib. Princová, Květoslava, 1950- (opponent)
  Závrská, Vladislava (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra křesťanské sociální práce (degree grantor)
  Keywords Migrace * teorie migrace * kvalitativní výzkum * země subsaharské Afriky * důvody emigrace * imigranti * vnímání důvodů emigrace * Migration * theories of migration * qualitative research * countries of Sub-saharan Africa * reasons of migration * immigrants * perception of reasons of emigration
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSociální politika a sociální práce
  Degreee disciplineMezinárodní sociální a humanitární práce
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00192752-554095434.pdf78537.5 KB20.03.2015
  PosudekTyp posudku
  00192752-ved-435371359.docxPosudek vedoucího
  00192752-opon-609095581.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00192752-prubeh-908283483.pdf10.02.201220.03.201528.05.20151Hodnocení známkou

  Cílem bakalářské práce je pomocí kvalitativního výzkumu zjistit důvody migrace do zemí Evropské Unie, a to, jak je vnímají samotní imigranti ze třetích zemí, konkrétně ze zemí subsaharské Afriky. První kapitola vymezuje pojem migrace. Druhá kapitola prezentuje teorie migrace. Třetí kapitola se věnuje zemím původu respondentů výzkumu (Čad, Eritrea, Ghana, Guinea-Bissau, Senegal, Sierra Leone a Somálsko) a popisuje současnou makroekonomickou, politickou a demografickou situaci těchto zemí. Čtvrtá kapitola je věnována kvalitativní studii. Respondenti ve výzkumu označili čtyři kategorie související s emigrací z jejich zemí původu. Jedná se o vnitrostátní ozbrojené konflikty a jejich důsledky představující pocity ohrožení, strachu a samoty; nepříznivá politická situace; ekonomické faktory a infrastrukturální bariéry.The aim of this bachelor thesis is through qualitative research explore reasons of migration to the countries of European Union and how are these reasons perceived by immigrants from third countries, precisely from countries of sub-Saharan Africa. The first chapter describes term migration. The second chapter presents theories of migration. The third chapter focuses on respondents' countries of origin (Chad, Eritrea, Ghana, Guinea-Bissau, Senegal, Sierra Leone and Somalia) and describes their current situation in point of view of macroeconomic, political and demographic. The fourth chapter contains empirical research project. In the research respondents attached importance to four categories related to their emigration of countries of origin. There are internal armed conflicts and their effects in a form of threats to life, fear and loneliness; unfavourable political situation; economic factors and infrastructural barriers.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.