Number of the records: 1  

Image mateřské školy

 1. Title statementImage mateřské školy [rukopis] / Eva Obstová
  Additional Variant TitlesImage mateřské školy
  Personal name Obstová, Eva (dissertant)
  Translated titleImage of the kindergarten
  Issue data2014
  Phys.des.79 stran, 4 strany příloh : tab.
  NoteOponent Jiří Grenar
  Ved. práce Vít Beran
  Another responsib. Grenar, Jiří (opponent)
  Beran, Vít (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky (degree grantor)
  Keywords image školy * image mateřské školy * charakteristika image * design školy * kultura školy * identita školy * komunikace školy * analýza SWOT * mateřská škola * pedagogický pracovník * prezentace školy * image of school * image of kindergarten * characteristic of image * design of school * culture of school * identity of school * SWOT analysis * kindergarten * the teaching staff * presentation of school
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languageslovenština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplineŠkolský management
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00190712-115575762.docx14262.5 KB28.03.2014
  PosudekTyp posudku
  00190712-ved-563668860.docPosudek vedoucího
  00190712-opon-797326295.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00190712-prubeh-359614838.docx18.04.201128.03.201412.06.20141Hodnocení známkou

  Tato bakalářská se zabývá problematikou image vzdělávací instituce, především mateřské školy. Teoretická část vysvětluje vlastní pojem image, objasňuje pojem image školy, jednotlivé komponenty, pomocí kterých je image budována, techniky a způsoby měření image. V závěru přibližuje důležitost analyzovat image vzdělávací instituce. Zkoumaným objektem v praktické části je Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice. Je zkoumána její současná image z pohledu rodičů dětí stávajících a budoucích. Na základě zjištěných skutečností nabízí praktická část návrhy a další možnosti komunikační strategie mateřské školy k upevnění a zlepšování její image.This bachelor thesis deals with the image of an educational institution, , especially kindergarten. The theoretical part explains the very concept of the image, clarifies the concept of school image, individual components through the image is built, the techniques and methods for measuring the image. The bottom line is putting emphases on analysing the image of educational institution. In its practical part, the research focuses on the Pardubice-Ohrazenice kindergarten. It examines the current image from the perspective of children´s parents present and future. Based on the findings, this section offers practical suggestions and other options in kindergarten-communication strategy in order to consolidate and improve its image.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.