Number of the records: 1  

Určení a popření otcovství manžela matky

 1. Title statementUrčení a popření otcovství manžela matky [rukopis] / Martina Pajdlová
  Additional Variant TitlesUrčení a popření otcovství manžela matky
  Personal name Pajdlová, Martina (dissertant)
  Translated titleDetermination and denial of parenthood of the husband
  Issue data2015
  Phys.des.47 s. (105 550 znaků)
  NoteVed. práce Lenka Westphalová. Oponent Ondřej Šmíd
  Another responsib. Westphalová, Lenka (thesis advisor)
  Šmíd, Ondřej, (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra občanského práva a pracovního práva (degree grantor)
  Keywords Otcovství * domněnka otcovství * určení otcovství manžela matky * souhlasné prohlášení * umělé oplodnění * popření otcovství manžela matky * popěrná lhůta * zájem dítěte * řízení o určení a popření otcovství * Paternity * presumption of the paternity * determination of paternity of the husband * affirmative declaration * artificial insemination * denial of paternity of the husband * period for denial * interest of the child * proceedings to determine and denial paternity
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00190707-538467380.pdf13568 KB08.04.2015
  PosudekTyp posudku
  00190707-ved-654198308.docxPosudek vedoucího
  00190707-opon-482263166.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00190707-prubeh-526942385.pdf31.03.201408.04.201528.04.20151Hodnocení známkou

  Diplomová práce na téma Určení a popření otcovství manžela matky podrobně rozebírá problematiku první domněnky otcovství. Jedná se o velmi aktuální téma, kdy si i společnost žádá, aby každý jedinec měl kromě matky i svého otce. První kapitola diplomové práce se věnuje určení otcovství manžela matky ze zákona, určení otcovství manžela matky v případě umělého oplodnění a řeší zde i situaci určení otcovství k dítěti matky znovu provdané, kdy zákon upřednostňuje otcovství manžela pozdějšího. Druhá kapitola se věnuje úpravě konverze první domněnky otcovství ve prospěch druhé, kdy matka, manžel maky, případně již bývalý manžel matky a muž, který o sobě tvrdí, že je otcem dítěte společně učiní souhlasné prohlášení o určení otcovství k dítěti. Kapitola věnovaná popření otcovství manžela matky je zaměřená především na běh popěrných lhůt a na prominutí zmeškání popěrných lhůt soudem, pokud to vyžaduje zájem dítěte a veřejný pořádek. Závěrečná kapitola je věnována zájmu dítěte, který prostupuje celým řízením o určení a popření otcovství.The diploma thesis on the topic of the Determination and denial of the parenthood of the husband dissects the issues of the first presumption of the paternity. It is a relevant contemporary theme, when even the society demands every individual to have a father except just a mother. The first chapter of the thesis is focused on the paternity of the mother´s spouse determined by law, determination of the mother´s spouse in the case of artificial insemination and also solving the situation determination of the paternity to a child, whose mother remarried, when the law prefers the paternity to her subsequent husband. The second chapter is concentrated on adjusting the conversion of the first presumption of the paternity in favor of the second, where the mother, the spouse or the former spouse of the mother and the man who claims to be the child´s father make an affirmative declaration for the determination the child´s father together. The chapter which is dedicated to the denial of the mother´s husband is concentrated on the course of the denial´s periods and court may decide that the elapsed time limit is waived if required by the child's interest and public order. The final chapter concentrates on the interest of the child, which pervades the whole process of determination and denial of the paternity.

Number of the records: 1