Number of the records: 1  

Hodnocení pracovníků Elektrizace železnic, Praha a.s. ve středisku v České Třebové

 1. Title statementHodnocení pracovníků Elektrizace železnic, Praha a.s. ve středisku v České Třebové [rukopis] / Helena Jeníková
  Additional Variant TitlesHodnocení pracovníků Elektrizace železnic, Praha a.s. ve středisku v České Třebové
  Personal name Jeníková, Helena (dissertant)
  Translated titleEmployees evaluation in Elektrizace železnic, Praha a.s. company in its cetre in Česká Třebová
  Issue data2015
  Phys.des.121 s. (167 478 znaků) : grafy, schémata, tab. + CD
  NoteVed. práce Jaroslava Kubátová
  Another responsib. Kubátová, Jaroslava, 1964- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra aplikované ekonomie (degree grantor)
  Keywords hodnocení pracovníků * kritéria hodnocení * metody hodnocení * zpětná vazba * Employees evaluation * criterion of evaluation * techniques of evaluation * feedback
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineOdborná francouzština pro hospodářskou praxi
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00190686-404072040.pdf93.3 MB22.04.2015
  PosudekTyp posudku
  00190686-ved-904138243.pdfPosudek vedoucího
  00190686-opon-710668617.pdfPosudek oponenta

  Diplomová práce se zabývá hodnocením pracovníků firmy Elektrizace železnic, Praha a.s. ve středisku v České Třebové. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá teoretickými poznatky z oblasti hodnocení pracovníků. Praktická část se věnuje analýze současného stavu hodnocení pracovníků v organizaci pomocí analýzy interních směrnic, dotazníkového šetření a rozhovorů s vedoucími pracovníky. Na závěr obsahuje návrhy změn a doporučení týkající se hodnocení pracovníků s cílem zkvalitnit a zefektivnit současný systém.This masters dissertation deals with the evaluation of employees in the company "Elektrizace železnic, Praha a.s." in its centre in Česká Třebová. This dissertation is divided in two mains parts, theoretical and practical part. The theoretical part deals with theoretical knowledge of employees evaluation. The practical part analyses the current state of evaluation in the organisation by analysing the directives of the company, the results of questionnaire survey and the interviews with the managers. In the end of this dissertation, there are propositions and recommendations concerning employees evaluation to improve the quality and efficacy of the current system of evaluation of employees.

Number of the records: 1