Number of the records: 1  

Informovaný souhlas pacienta

 1. Title statementInformovaný souhlas pacienta [rukopis] / Kateřina Šmídová
  Additional Variant TitlesINFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA
  Personal name Šmídová, Kateřina (dissertant)
  Translated titleINFORMED CONSENT OF THE PATIENT
  Issue data2015
  NoteOponent Lucia Madleňáková
  Ved. práce Petr Šustek
  Another responsib. Madleňáková, Lucia (opponent)
  Šustek, Petr (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra práva správního a správní vědy (degree grantor)
  Keywords Zákon o zdravotních službách * Občanský zákoník * informovaný souhlas * Úmluva lidských právech a biomedicíně * pacient * lékař * zdravotní služby * léčebný zákrok * zdravotnické zařízení * poučení * právní jednání * Health Services Act * Civil code * informed consent * Convention of human rights and biomedicine * patient * doctor * health services * medical intervention * medical facility * instructions * legal acting
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00190498-239895877.docx28176 KB25.03.2015
  PosudekTyp posudku
  00190498-ved-317061285.docxPosudek vedoucího
  00190498-opon-791357327.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00190498-prubeh-755398583.pdf19.03.201425.03.201521.05.20151Hodnocení známkou

  Obsah mé diplomové práce, která je zaměřená převážně na Zákon o zdravotních službách, se zabývá problematikou informovaného souhlasu pacienta v České republice. Práce je zaměřena nejen na analýzu platné právní úpravy, ale je jí poskytnut také mezinárodní pohled v poslední kapitole věnované španělské právní úpravě. Hlavním cílem je seznámení se s platnými právními podklady, analýza těchto informací a následná úvaha nad informovaností pacientů v České republice a možným zlepšením problémů, které v praxi vznikají.The content of my thesis, mostly focused on Health Services Act, is concerned with issue of the informed consent of the patient in the Czech Republic. Thesis deals with not only the analysis of the valid legislation on the informed consent, but also has the international view in the last chapter dedicated to the Spanish legislation. The main aim of the thesis is to get acquainted with the legal documents, analysis of these information and subsequent consideration about patient´s knowledge in the Czech Republic and possible improvement of the problems which arise in the practice.

Number of the records: 1