Number of the records: 1  

Role copingových strategií a kvality života v kontextu sebe-stigmatizace u pacientů se schizofrenií

 1. Title statementRole copingových strategií a kvality života v kontextu sebe-stigmatizace u pacientů se schizofrenií [rukopis] / Michaela Holubová
  Additional Variant TitlesRole copingových strategií a kvality života v kontextu sebestigmatizace
  Personal name Holubová, Michaela (dissertant)
  Translated titleThe role of coping strategies and quality of life in the context of self-stigmatization in patients with schizophrenia
  Issue data2015
  Phys.des.108 s. (185 385 znaků).
  NoteOponent Radko Obereignerů. Ved. práce Ján Pavlov Praško
  Another responsib. Obereignerů, Radko, 1978- (opponent)
  Praško, Ján, 1956- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords Schizofrenie * sebe-stigmatizace * kvalita života * strategie zvládání zátěže * Schizophrenia * self-stigma * quality of life * coping strategies
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00189958-357251318.pdf117.7 MB31.03.2015
  PosudekTyp posudku
  00189958-ved-895685339.docPosudek vedoucího
  00189958-opon-647915087.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00189958-prubeh-549678946.pdf22.11.201331.03.201504.06.20151Hodnocení známkou

  Tato magisterská diplomová práce se věnuje problematice strategií zvládání zátěže a kvalitě života v kontextu sebe-stigmatizace u pacientů trpících schizofrenií. Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část se věnuje vymezení problematiky duševního onemocnění jako poruchy duševního zdraví, schizofrenii, stigmatizaci a sebe-stigmatizaci, kvalitě života a strategiím zvládání zátěže. Výzkumná část je zaměřená na kvantitativní výzkum v podobě korelační studie s využitím standardizovaných metod měření. Výzkum byl realizován na 109 ambulantních pacientech se schizofrenní poruchou. Zjišťování míry sebe-stigmatizace bylo realizováno pomocí dotazníku ISMI, kvalita života byla měřena dotazníkem Q-LES-Q a strategie zvládání zátěže měřil dotazník SVF-78. Statistická analýza prokázala statisticky významný vztah mezi sebe-stigmatizací, strategiemi zvládání, kvalitou života a subjektivním hodnocení závažnosti aktuální psychopatologie.This thesis is devoted to coping strategies and quality of life in the context of self-stigmatization of patients with schizophrenia. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the definition of mental illness such as mental health disorders, schizophrenia, stigma and self-stigma, quality of life and coping strategies. The research part is focused on quantitative research in the form of correlation studies using standardized measurement methods. The research was conducted on 109 outpatients with schizophrenia. Ascertaining the degree of self-stigmatization was carried out using a questionnaire ISMI. Quality of life was measured by a questionnaire Q-LES-Q and coping strategies were measured by SVF-78. Statistical analysis showed a statistically significant relationship between self-stigma, coping strategies, quality of life and subjective assessment of the severity of psychopathology.