Number of the records: 1  

Souvislost mezi hraním počítačových her a agresivitou adolescentů

 1. Title statementSouvislost mezi hraním počítačových her a agresivitou adolescentů [rukopis] / Hana Dostálová
  Additional Variant TitlesVýzkum závislosti mezi hraním počítačových her a agresivitou žáků ZŠ
  Personal name Dostálová, Hana (dissertant)
  Translated titleThe Relationship between Playing Computer Games and Aggression of Adolescents
  Issue data2015
  Phys.des.82 s. (115 727 znaků). : grafy, tab. + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Eleonora Smékalová
  Oponent Miroslav Charvát
  Another responsib. Smékalová, Eleonora (thesis advisor)
  Charvát, Miroslav, 1978- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords Agrese * agresivita * adolescent * počítačové hry * Rosenzweigův obrázkový frustrační test * Aggression * adolescent * computer games * Rosenzweig Picture-Frustration Study
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00189951-370758286.pdf271.6 MB27.03.2015
  PosudekTyp posudku
  00189951-ved-328221890.docPosudek vedoucího
  00189951-opon-503105675.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00189951-prubeh-101616920.pdf22.11.201327.03.201508.06.20152Hodnocení známkou

  Tato práce se zabývá souvislostí mezi hraním počítačových her a úrovní agresivity adolescentů. Teoretická část práce se zabývá problematikou hraní počítačových her, vývojového období adolescence, objasňuje pojem agrese a popisuje metody jakými lze agresi zkoumat. Práce rovněž uvádí přehled vybraných studií, které byly na vztažné téma provedeny u nás i v zahraničí. Empirická část obsahuje průběh kvantitativního šetření. Jako výzkumný nástroj je použit Rosenzweigův obrázkový frustrační test PFT(C-W) a vlastní Dotazník hraní počítačových her. Výzkumný soubor je tvořen 256 žáků devátých ročníků pěti základních škol v Jihomoravském kraji. Tato práce prokázala souvislost mezi úrovní agresivity u adolescentů a hraním akčních počítačových her. V rámci výzkumu byly zjištěny významné rozdíly v herních návycích chlapců a dívek.This work deals with the relations between video gaming and level of aggression of adolescents. The theoretical part deals with computer gaming, the developmental stage of adolescence, clarifies the concept of aggression and describes methods such aggression can be examined. This paper also presents an overview of selected studies that have been conducted on this topic in our country and abroad. The empirical part of the thesis includes a quantitative survey. As a research tool is used Rosenzweig Picture-Frustration Study PFT (C-W) and its own Questionnaire of playing computer games. The research sample consists of 256 students of ninth grade from five elementary schools in Jihomoravský kraj. This work demonstrated the correlation between the level of aggression of adolescents and playing action video games. The research revealed significant differences in the gaming habits of boys and girls.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.