Number of the records: 1  

Intenzita pohybového zatížení během cvičební lekce jumpingu

 1. Title statementIntenzita pohybového zatížení během cvičební lekce jumpingu [rukopis] / Veronika Horáčková
  Additional Variant TitlesIntenzita pohybového zatížení během cvičební lekce jumpingu
  Personal name Horáčková, Veronika (dissertant)
  Translated titleThe intensity of the musculoskeletal load during exercise sessions jumping
  Issue data2014
  Phys.des.73 s. (120 661 znaků) : il., tab.
  NoteVed. práce Liběna Kováčová
  Another responsib. Kováčová, Liběna (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra antropomotoriky a sportovního tréninku (degree grantor)
  Keywords Intenzita pohybového zatížení * jumping * monitory srdeční frekvence * zdravotně orientovaná tělesná zdatnost * životní styl * Intensity musculoskeletal load * jumping * cardiac monitors * health-related physical fitness * lifestyle
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programTělesná výchova a sport
  Degreee disciplineRekreologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00186958-542991480.pdf26627.7 KB12.12.2014
  PosudekTyp posudku
  00186958-ved-728861176.docPosudek vedoucího
  00186958-opon-445366466.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00186958-prubeh-342287582.pdf10.10.201312.12.201407.01.20152Hodnocení známkou

  Hlavním cílem diplomové práce bylo na základě analýzy dat z monitorů srdeční frekvence zjistit intenzitu pohybového zatížení žen ve věku 18 55 let v průběhu lekce jumpingu. Na základě analýzy údajů (n = 55) z monitoru srdeční frekvence bylo zjištěno, že jumping představuje pohybovou aktivitu se smíšeným režimem energetického krytí svalové práce s jednoznačně převládající anaerobní komponentou během hlavní části cvičební lekce. Z tohoto důvodu je nutné citlivě volit tempo a obtížnost cviků s ohledem na trénovanost a především věk jednotlivých cvičenců. V rámci koncepce aktivního životního stylu není jumping pro věkovou kategorii žen nad 45 let vhodnou pohybovou aktivitou. Závěry z této pilotní studie mohou posloužit jako výchozí ukazatele pro systematičtější výzkum dané problematiky. Práci samotnou lze pak doporučit jako vhodný soubor relevantních informací pro instruktory jumpingu a další zájemce o tento sport.The main objective of this thesis was based on an analysis of data from heart monitors frequency detect the intensity of the musculoskeletal loads of women aged 18-55 years during the lesson jumping. Based on the analysis of the data (n = 55) of a heart monitor frequency was found that jumping is physical activity mixed-mode energy coverage of muscle work, with clearly prevailing an aerobic component during the main part of the exercise sessions. For this reason it is necessary to carefully choose the pace and difficulty of the exercises with regard to fitness and especially the age of the individual gymnasts. Within the concept of active lifestyle is not jumping for the age group of women over 45 years, appropriate physical activity. The conclusions from this pilot study can serve as indicators of default systematic research on the topic. The work itself can then recommend as a suitable set of relevant information for instructors jumping and somebody else who is interested in this sport.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.