Number of the records: 1  

Adaptace žáků prvních tříd na podmínky školní docházky

 1. Title statementAdaptace žáků prvních tříd na podmínky školní docházky [rukopis] / Markéta Hořavová
  Additional Variant TitlesAdaptace žáků prvních tříd na podmínky školní docházky
  Personal name Hořavová, Markéta (dissertant)
  Translated titleAn adaptation of the first grade students in terms of schooling
  Issue data2014
  Phys.des.93 s. (125 211 znaků ) : grafy
  NoteVed. práce Iveta Tichá
  Another responsib. Tichá, Iveta (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra psychologie a patopsychologie (degree grantor)
  Keywords Školní dítě * adaptace * školní zralost * školní připravenost * zápis do školy * učitel * rodiče * spolupráce * adaptační potíže * School child * adaptation * school readiness * school enrollment * teacher * parents * cooperation * adaptation problems
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - veřejná správa
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00186852-125381942.pdf1081.5 MB16.04.2014
  PosudekTyp posudku
  00186852-ved-853414322.docPosudek vedoucího
  00186852-opon-386851421.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00186852-prubeh-855789427.jpg18.01.201316.04.201419.05.20141Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá adaptací žáků prvních tříd na podmínky školní docházky. Teoretická část zachycuje psychologický, sociální a emocionální vývoj dítěte, popisuje školní zralost a připravenost budoucího žáka, jeho vstup do školy, možné potíže, zásadní vliv rodiny a učitele na úspěšnou adaptaci, stejně jako jejich vzájemnou spolupráci. Praktická část je zaměřena na celkovou analýzu problematiky podpory dítěte rodiči před nástupem a pak při zahájení povinné školní docházky a také roli učitele.This thesis deals with the adaptation of the first class students to the conditions of schooling. The theoretical part describes the psychological, coscial end emotional development of the child, describes school readiness, preparedness of future pupil´s schollo entry,possible problems major impact families and teachers for successful adaptation, as well as their mutual cooperation. The practical part is focused on the overal analysis of the issue of child suport parents before and then at start of complsory schooling and the role of the teacher.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.