Number of the records: 1  

Analýza připravenosti České republiky k přistoupení do eurozóny

 1. Title statementAnalýza připravenosti České republiky k přistoupení do eurozóny [rukopis] / František Mudroňka
  Additional Variant TitlesAnalýza připravenosti České republiky k přistoupení do eurozóny
  Personal name Mudroňka, František (dissertant)
  Translated titleAnalysis of the Czech Republic's preparations for accession to the euro area
  Issue data2014
  Phys.des.104 s. (198 281 znaků). : grafy, tab.
  NoteVed. práce Dan Marek
  Another responsib. Marek, Dan, 1969- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra politologie a evropských studií (degree grantor)
  Keywords euro * eurozóna * Hospodářská a měnová unie * Česká republika * Maastrichtská kritéria * teorie optimální měnové oblasti * euro * euro area * Economic and Monetary Union * Czech Republic * Maastricht criteria * Theory of Optimum Currency Area
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPolitologie
  Degreee disciplineEvropská studia a mezinárodní vztahy
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00186804-207954801.pdf471.5 MB11.12.2014
  PosudekTyp posudku
  00186804-ved-215860151.pdfPosudek vedoucího
  00186804-opon-162562776.pdfPosudek oponenta

  Tato diplomová práce se zabývá připraveností České republiky k přistoupení do eurozóny. Česká republika v současné době nesplňuje požadavky nutné pro zavedení eura, nicméně vzhledem ke změně politického diskursu otevírajícího možnost vstoupit do měnové unie v dlouhodobějším horizontu, lze očekávat v nejbližší době celospolečenskou diskuzi o dopadech nahrazení české koruny za jednotnou měnu euro. Diplomová práce je koncipována způsobem, aby do této diskuze dokázala relevantně zasáhnout. K hodnocení dosavadní připravenosti České republiky na vstup do eurozóny práce využívá deskriptivně-analytické metody, přičemž věnuje pozornost následujícím oblastem: (1) organizačnímu, legislativnímu a technickému stavu přípravy, (2) stavem veřejného a politického mínění, (3) plnění nominálních konvergenčních kritérií a stavu reálné konvergence země vůči eurozóně za využití teorie optimální měnové oblasti a (4) ekonomickým dopadům vstupu České republiky do eurozóny.This thesis deals with the Czech Republic's preparation for accession to the euro area. Czech Republic currently does not meet the requirements necessary for the introduction of the euro. However, due to a change in the political discourse which opens up opportunity to join the monetary union in the longer term, we can expect a nationwide discussion about the consequences of adopting the euro in the near future. The thesis is designed to contribute to this discussion. This study uses descriptive and analytical methods to evaluate the preparation of the Czech Republic to join the euro area. This text is aimed especially to the following areas: (1) organizational, legislative and technical level of preparation, (2) public and political attitude, (3) the fulfillment of nominal convergence criteria and the level of real convergence with the euro area countries using the theory of optimum currency areas, and (4) the economic impacts of the Czech Republic's accession to the euro area.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.