Number of the records: 1  

Narativní analýza drogově závislých klientů: Bariéry a pozitivní faktory vedoucí k trvalé drogové abstinenci

 1. Title statementNarativní analýza drogově závislých klientů: Bariéry a pozitivní faktory vedoucí k trvalé drogové abstinenci [rukopis] / Milan Martinec
  Additional Variant TitlesNarativní analýza klientů drogově závislých: Předpoklady a bariéry k trvalé abstinenci
  Personal name Martinec, Milan (dissertant)
  Translated titleNarrative analysis of drug addicted clients: Presumptions and barriers to permanent abstinence
  Issue data2014
  Phys.des.52 stran : tab.
  NoteOponent Pavlína Valouchová
  Ved. práce Lenka Tkadlčíková
  Another responsib. Jurníčková, Pavlína, 1982- (opponent)
  Tkadlčíková, Lenka (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra křesťanské sociální práce (degree grantor)
  Keywords Výzkum * Drogy * Syndrom závislosti * Abstinence * Narativní * Bariéry * Předpoklady * Čára života * Research * Drugs * Dependence syndrome * Abstinence * Narrative * Barriers * Assumptions * Life Line
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSociální politika a sociální práce
  Degreee disciplineCharitativní a sociální práce
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00185971-647938072.docx22633.1 KB02.04.2014
  PosudekTyp posudku
  00185971-ved-566185934.docxPosudek vedoucího
  00185971-opon-801142556.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00185971-prubeh-129454449.pdf10.02.201102.04.201430.05.20142Hodnocení známkou

  Tato kvalitativní práce se zabývá výzkumným souborem bývalých uživatelů drog a pomocí narativního rozhovoru a techniky čáry života jakožto podpůrné pomůcky zjišťuje, jakým bariérám a předpokladům dávají respondenti sami největší význam, k ohledu na jejich nynější drogovou abstinenci.This qualitative work deals with the research collection of former drug users and uses a narrative interview techniques and life line as assistive devices to determine which barriers and assumptions are the matters of the greatest importance to the respondents themselves, due to their current drug abstinence.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.