Number of the records: 1  

VYBRANÉ INTERPERSONÁLNÍ VLASTNOSTI OSOBNOSTI A JEJICH VZTAH K RORSCHACHOVSKÉ ŠKÁLE OBOUSTRANNÉ AUTONOMIE

 1. Title statementVYBRANÉ INTERPERSONÁLNÍ VLASTNOSTI OSOBNOSTI A JEJICH VZTAH K RORSCHACHOVSKÉ ŠKÁLE OBOUSTRANNÉ AUTONOMIE [rukopis] / Hana Homolová
  Additional Variant TitlesVybrané interpersonální vlastnosti osobnosti a jejich vztah k Rorschachovské škále oboustranné autonomie
  Personal name Homolová, Hana (dissertant)
  Translated titleSELECTES INTERPERSONAL CHARACTER TRAITS IN RELATION TO RORSCHACH MUTUALITY OF AUTONOMY SCALE
  Issue data2014
  Phys.des.54 s. (84 073 znaků)
  NoteVed. práce Martin Lečbych
  Oponent Martin Seitl
  Another responsib. Lečbych, Martin, 1980- (thesis advisor)
  Seitl, Martin, 1981- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords autonomie člověka * interpersonální vlastnosti * projektivní metody * ROR test * Rorschachovská škála oboustranné autonomie MOA * sebeposuzovací Dotazník interpersonální diagnózy ICL * human autonomy * interpersonal traits * projective methods * ROR method * Rorschach Mutuality of Autonomy Scale * MOA * Interpersonal Check List ICL
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00184828-109046142.pdf333 MB31.03.2014
  PosudekTyp posudku
  00184828-ved-759049100.docPosudek vedoucího
  00184828-opon-858157160.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00184828-prubeh-245224624.jpg22.04.201331.03.201411.06.20142Hodnocení známkou

  Hlavním cílem této práce bylo zjištění souvislosti mezi výslednými hrubými skóry Rorschachovy škály oboustranné autonomie (MOA) a Dotazníkem interpersonální diagnózy (ICL). Dalším cílem bylo zjistit, zda má pohlaví vliv na výsledné skóry v rámci každé z metod. Teoretická část se zabývá projektivními metodami, Rorschachovým testem inkoustových skvrn, autonomií člověka a interpersonálními typy Learyho osobnostního modelu. Zahrnuje také popis Rorschachovy škály oboustranné autonomie a Dotazníku interpersonální diagnózy, tedy popis metod, které autonomii a vybrané interpersonální vlastnosti Learyho modelu zachycují. Výzkumná část zkoumá, jak spolu souvisí oboustranná autonomie škály MOA a vybrané interpersonální vlastnosti Dotazníku ICL, ověřuje vztah mezi těmito výzkumnými nástroji. Tento kvantitativní výzkum byl uskutečněn na dobrovolném vzorku respondentů. Výzkumu se účastnilo 28 respondentů ve věkovém rozpětí 19 30 let. Jako výzkumné metody byly použity dotazník ICL a projektivní metoda ROR. Na základě výsledků analýzy dat lze říci, že mezi výslednými hrubými skóry MOA a interpersonálním typem autokratické osobnosti dotazníku ICL byla naměřena slabá, ale statisticky významná souvislost. Zároveň lze říci, že pohlaví nemá vliv na výsledné skóry v rámci každé z metod.The primary goal of the thesis was to trace a connection between resulting rough scores of Rorschach Mutuality of Autonomy Scale (MOA) and Interpersonal Check List (ICL). A secondary goal was to identify whether gender has an influence on the resulting scores in both of methods. The theoretical part introduces the projective methods, Rorschach Inkbot Test, human autonomy and Leary's model of interpersonal character traits. It also includes an explanation of Rorschach Mutuality of Autonomy Scale and a description of Interpersonal Check List. These methods examine the mutuality of autonomy and selected interpersonal character traits. The practical part aims to explore the relation between the MOA and ICL research tools. The quantitative research was conducted using volunteers: 28 people between 19 and 28 years of age. The ICL questionnaire, and the ROR projective method were among the methods in use. Based on the results of data analysis, we can say that between the rough scores of MOA and interpersonal type autocratic personality of Interpersonal Check List there is a weak but significant correlation between resulting rough scores of both the methods in use. Also, we can say that there is no influence of gender on the resulting scores in either of the methods.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.