Number of the records: 1  

METODA ROZHOVORU V RÁMCI DOPRAVNĚPSYCHOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ

 1. Title statementMETODA ROZHOVORU V RÁMCI DOPRAVNĚPSYCHOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ [rukopis] / Kateřina Böhmová
  Additional Variant TitlesMetoda rozhovoru v rámci dopravně psychologického vyšetření
  Personal name Böhmová, Kateřina (dissertant)
  Translated titleThe interview method in traffic psychological assessment
  Issue data2014
  Phys.des.73 stran, 107 362 znaků : il., grafy, tab. + CD
  NoteOponent Vladimír Řehan
  Ved. práce Lenka Šrámková
  Another responsib. Řehan, Vladimír (opponent)
  Šrámková, Lenka, 1988- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords Rozhovor * dopravněpsychologické vyšetření * závěrečné hodnocení * smysl rozhovoru forma rozhovoru * obsah rozhovoru * přesah rozhovoru * Interview * traffic psychology examination * final evaluation * purpose of interview * forms of interview * contents of interview * overlap of interview
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00184819-411084383.pdf143.6 MB26.03.2014
  PosudekTyp posudku
  00184819-ved-330433153.Posudek vedoucího
  00184819-opon-827021117.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00184819-prubeh-179098489.jpg29.04.201326.03.201411.06.20141Hodnocení známkou

  Rozhovor jako diagnostický nástroj může mít standardizovanou nebo nestandardizovanou formu. Nestandardizovaný rozhovor vykazuje různorodější výsledky při hodnocení klienta. V rámci dopravněpsychologického vyšetření (DPV) je rozhovor veden formou nestandardizovanou, což způsobuje mezi tazateli rozdíly např. v kladení otázek, závěrečném hodnocení, dělení rozhovoru, chápaní jeho obsahu, smyslu i přesahu. Výzkumným záměrem je popisná studie odpovídající na pět výzkumných otázek tykajících se vedení rozhovoru v rámci DPV na území ČR. Na data z dvaadvaceti polostrukturovaných otázek položených formou interview patnácti respondentům z řad dopravních psychologů byla použitá deskripční analýza s metodou kontrastu a srovnávaní. V interpretaci byly zodpovězeny všechny výzkumné otázky: na proměnné vedení rozhovoru v rámci DPV, na postupy vedení rozhovoru po formální stránce, po obsahové stránce, na jeho smysl i na primární témata. Ve všech oblastech se objevily mezi respondenty rozdíly. Data z tohoto výzkumu by mohla posloužit pro inspiraci dalším výzkumům, např. pro zhotovení standardizované formy rozhovoru v rámci vyšetření v dopravě, aby nedocházelo k protichůdnému hodnocení klientů.An interview as a tool of a diagnosis can be standardized or non-standardized. The non-standardized interview gives more heterogeneous results of evaluation of clients. The non-standardized interview is used in traffic psychology, which causes many differences among questioners: asking questions, the final evaluation, division of the interview, understanding of its contents, purpose and overlap. My research aim is a descriptive study answering 5 research questions centred on leading of an interview in traffic psychology examination in the Czech Republic. There are 22 semi-structured questions answered by 15 respondents during interviews. The data were analysed through method of comparison and contrast. All research questions were answered in the interpretation: variables in leading of an interview, the ways of leading an interview concerning its form and contents, purpose of an interview and its basic topics. Differences among respondents occurred in all areas. The data from this research could serve as inspiration for next researches, e.g. for creating a standardized form of interview in traffic psychology examination so that antagonistic evaluation of clients could be eliminated.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.