Number of the records: 1  

Alergenní zóny ve vybrané části města Olomouce

 1. Title statementAlergenní zóny ve vybrané části města Olomouce [rukopis] / Jonáš Gazdík
  Additional Variant TitlesAlergenní zóny ve vybrané části města Olomouce
  Personal name Gazdík, Jonáš (dissertant)
  Translated titleThe allergenic zones in the selected part of town Olomouc
  Issue data2014
  Phys.des.78 s. (25 136) : il., tab. + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Aleš Létal. Oponent Peter Mackovčin
  Another responsib. Létal, Aleš (thesis advisor)
  Mackovčin, Peter (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra geografie (degree grantor)
  Keywords alergie * alergen * pyl * doba kvetení * pylový kalendář * Pylová informační služba (PIS) * allergy * allergen * pollen * flowering time * pollen calendar * Pollen Information Service (PIS)
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programBiologie
  Degreee disciplineUčitelství biologie pro střední školy - Učitelství geografie pro střední školy
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00184660-318337616.rar642.9 MB07.01.2014
  PosudekTyp posudku
  00184660-ved-325769941.pdfPosudek vedoucího
  00184660-opon-133814592.pdfPosudek oponenta

  Práce se zabývá problematikou pylových alergií metodou terénního mapování daných alergenních druhů rostlin (stromů, keřů, bylin a trav) v zájmové oblasti města Olomouce. Důraz je kladen na prostorové rozmístění problematických druhů rostlin s jejich alergologickým významem v různých oblastech města ve vztahu ke koncentraci obyvatel. Zohledněna je také časově proměnná doba kvetení během roku. Stěžejní výstup práce tvoří internetová aplikace pro chytré telefony s možností zisku okamžité informace o potenciálním riziku spojeným s pylovou problematikou v dané lokalitě.The thesis deals with the pollen alergies by field mapping of the alergenic plant species (trees, bushes, herbaceous plant and grass) in the interest area the town of Olomouc. The main aim is placed on the spatial distribution of problematic plant species with their importance allergy in various areas of the city in relation to the concentration of the population. In the interest is also time dependent flowering time during the year. One of the thesis result is the internet application for smart phones with the chance of an immediate gain information about the potential risk associated with pollen issues in the locality.

Number of the records: 1