Number of the records: 1  

Metody vzdělávání a rozvoje pedagogických pracovníků

 1. Title statementMetody vzdělávání a rozvoje pedagogických pracovníků [rukopis] / Ivana Břusková
  Additional Variant TitlesMetody vzdělávání a rozvoje pedagogických pracovníků
  Personal name Břusková, Ivana (dissertant)
  Translated titleMethods of education and development of the pedagogical staff
  Issue data2014
  Phys.des.72 stran
  NoteVed. práce Zuzana Tichá
  Oponent Jitka Hanáčková
  Another responsib. Tichá, Zuzana (thesis advisor)
  Hanáčková, Jitka (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky (degree grantor)
  Keywords Další vzdělávání pedagogických pracovníků * metody vzdělávání * pedagogický pracovník * personální práce * systematické vzdělávání pracovníků * škola * Additional education of pedagogical workers * educational methods * pedagogical worker * personal work * systematic education of workers * school
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplineŠkolský management
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00184167-706664421.pdf10416 KB26.03.2014
  PosudekTyp posudku
  00184167-ved-472661575.docPosudek vedoucího
  00184167-opon-846272378.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00184167-prubeh-745013845.docx26.04.201326.03.201417.06.20142Hodnocení známkou

  Bakalářská práce se zabývá dalším vzděláváním pedagogických pracovníků a vzdělávacími metodami. Vzdělávání a rozvoj pracovníků je jedna z hlavních personálních činností. Pro plánování vzdělávání pracovníků je důležitý výběr vzdělávací metody. Cílem práce je zmapovat zkušenosti ředitelů ostravských mateřských škol s metodami vzdělávání pedagogických pracovníků. Na základě teoretických východisek je jako metodický nástroj šetření uvedené oblasti vytvořen dotazník. Provedený průzkum u ředitelů ostravských mateřských škol umožňuje formulovat návrhy a doporučení. Získané informace mohou přispět ke zkvalitnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.The bachelor work pursues an additional education of the pedagogical staff and an educational methods. The education and development of the staff is one of the main personal activities. The choice of the educational method for planning the education of the staff is important. The goal of this thesis is to ascertain the experiences of the principals of Ostrava nursery schools with the educational methods of the pedagogical staff. The questionnaire is created on the basis of the theoretic possibilities as the methodical implement for researching mentioned area. The survey, which is carried out with the principals of Ostrava nursery schools, enabled to formulate suggestions and recommendations. Gained information could be contributive to improvement of the additional education of the pedagogical workers.

Number of the records: 1