Number of the records: 1  

Analýza využitelnosti datových sad o průmyslu z pohledu směrnice INSPIRE

 1. Title statementAnalýza využitelnosti datových sad o průmyslu z pohledu směrnice INSPIRE [rukopis] / Tomáš Hedrich
  Additional Variant TitlesANALÝZA VYUŽITELNOSTI DATOVÝCH SAD O PRŮMYSLU Z POHLEDU SMĚRNICE INSPIRE
  Personal name Hedrich, Tomáš (dissertant)
  Translated titleUSABILITY ANALYSIS OF INDUSTRY DATA SETS FROM THE INSPIRE DIRECTIVE PERSPECTIVE
  Issue data2014
  Phys.des.57s. + CD-ROM
  NoteVed. práce Jaroslav Burian. Oponent Alena Vondráková
  Another responsib. Burian, Jaroslav (thesis advisor)
  Vondráková, Alena, (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra geoinformatiky (degree grantor)
  Keywords INSPIRE * průmysl * diplomová * práce * geoinformatika * INSPIRE * industry * diploma * thesis * geoinformatics
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programGeografie
  Degreee disciplineGeoinformatika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00182764-513306984.pdf103.3 MB23.04.2014
  PosudekTyp posudku
  00182764-ved-882987597.pdfPosudek vedoucího
  00182764-opon-191257629.pdfPosudek oponenta

  Diplomová práce se zabývá návrhem datového modelu tématu Výrobní a průmyslová zařízení podle směrnice INSPIRE. Jeho následným naplněním daty a analyzováním využitelnosti dat o průmyslu v oblasti územního plánování.The diploma thesis deals with the design of the data model topic Production and industrial facilities from the INSPIRE Diresctive perspective. After that thesis deals with thefilling the industrial data to the model and analyzing usability of the data in the field of spatial planning.

Number of the records: 1