Number of the records: 1  

Komanditní společnost - komparace předchozí a účinné právní úpravy k 1. 1. 2014

 1. Title statementKomanditní společnost - komparace předchozí a účinné právní úpravy k 1. 1. 2014 [rukopis] / Jaroslav Konečný
  Additional Variant TitlesKomanditní společnost - komparace předchozí a účinné právní úpravy k 1. 1. 2014
  Personal name Konečný, Jaroslav (dissertant)
  Translated titleLimited partnership company - comparison of previous and effective legislation on 1. 1. 2014
  Issue data2014
  NoteVed. práce Ludmila Lochmanová. Oponent Michal Černý
  Another responsib. Lochmanová, Ludmila (thesis advisor)
  Černý, Michal, (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra obchodního práva a mezinárodního soukromého práva (degree grantor)
  Keywords komanditní společnost * komplementář * komanditista * komanditní suma * společenská smlouva * zakladatelské právní jednání * vklad * ručení * obchodní firma * podíl * limited partnership * general partner * limited partner * limited amount * partnership contract * founding legal proceedings * deposit * liability * corporate name * share
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00181865-904943369.docx2134 KB22.04.2014
  PosudekTyp posudku
  00181865-ved-279265689.docxPosudek vedoucího
  00181865-opon-353508868.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00181865-prubeh-911713261.pdf04.02.201322.04.201407.05.20141Hodnocení známkou
  Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
  D 2860 (PF)3130025120PFPF - sklad knihovnyIn-Library Use Only

  Cílem této diplomové práce je komparace předchozí a účinné právní úpravy, vztahující se na komanditní společnost. Komanditní společnost je nejprve popsána podle předchozí právní úpravy. Tedy podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Posléze je komanditní společnost popsána podle účinných právních předpisů, tedy podle zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.The aim of this thesis is the comparison of previous and effective legislation relating to the limited partnership. Limited partnership is first described under the previous legislation. Thus, pursuant to Act No. 513/1991 Coll., The Commercial Code, as amended, and Act No. 40/1964 Coll., The Civil Code, as amended. Finally, the limited partnership is described by the effective legislation, therefore, pursuant to Act No. 90/2012 Coll., The Business Corporations Act, as amended, and Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, as amended.

Number of the records: 1