Number of the records: 1  

Analýza obecného povědomí o vybraných vrozených vývojových vadách mezi studenty speciální pedagogiky a studenty jiného zaměření

 1. Title statementAnalýza obecného povědomí o vybraných vrozených vývojových vadách mezi studenty speciální pedagogiky a studenty jiného zaměření [rukopis] / Jana Pavelková
  Additional Variant TitlesAnalýza obecného povědomí o vybraných vrozených vývojových vadách mezi studenty speciální pedagogiky a studenty jiného zaměření
  Personal name Pavelková, Jana (dissertant)
  Translated titleAnalysis of general awareness of selected congenital defects among special education students and students of other specialization
  Issue data2015
  Phys.des.64 s. (68 582 znaků) : grafy, tab.
  NoteVed. práce Michal Růžička
  Another responsib. Růžička, Michal (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Ústav speciálněpedagogických studií (degree grantor)
  Keywords vrozená vývojová vada * chromozomální aberace * etiologie vrozených vývojových vad * prevence * výskyt vrozených vývojových vad * Downův syndrom * Edwardsův syndrom * Patauův syndrom * Turnerův syndrom * syndrom Cri Du Chat * developmental abnormality * chromosomal aberrations * congenital defects etiology * prevention * incidence of congenital defects * Down syndrome * Edwards syndrome * Patau syndrome * Turner syndrome * Cri Du Chat
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciální pedagogika raného věku
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00181549-238558753.pdf61.1 MB20.04.2015
  PosudekTyp posudku
  00181549-opon-914637801.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00181549-prubeh-240824410.pdf31.01.201320.04.201525.05.20151Hodnocení známkou

  Bakalářská práce se zabývá povědomím studentů vysokých škol o vrozených vývojových vadách, zejména o chromozomálních aberacích. Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit povědomí studentů vysokých škol o chromozomálních aberacích a zmapovat rozdíly v povědomí mezi studenty speciální pedagogiky a studenty ostatních studijních zaměření, další výzkumný cíl se zabývá osobní zkušeností studentů s osobami s chromozomální aberací a průzkumem nejznámějšího z pěti nejčastějších syndromů v České republice. Těmito hlavními vybranými aberacemi je: Downův syndrom, Edwardsův syndrom, Patauův syndrom, Turnerův syndrom, syndrom Cri Du Chat. Sběr dat pro bakalářskou práci probíhal kvantitativní metodou. Informace pro bakalářskou práci byly získávány prostřednictvím dotazníkového šetření mezi studenty českých vysokých škol různého zaměření.The Bachelor thesis deals with awareness of university students of congenital defects, especially of chromosomal aberrations. The main objective of this thesis is to determine awareness of university students of chromosomal aberrations and to map differences in awareness among special education students and students of other specializations. Another research goal deals with personal experience of students with people having chromosomal aberrations and with the exploration of the most famous of the five most common syndromes in the Czech Republic. Such most frequent aberrations are: Down syndrome, Edward syndrome, Patau syndrome, Turner syndrome, Cri Du Chat. Data collection for the bachelor thesis was conducted with the quantitative method. Information for bachelor thesis was collected through a questionnaire survey among students of Czech universities of various specializations.

Number of the records: 1