Number of the records: 1  

Analýza úzkosti a úzkostných projevů u žáka na 2. stupni ZŠ

 1. Title statementAnalýza úzkosti a úzkostných projevů u žáka na 2. stupni ZŠ [rukopis] / Martina Veverková
  Additional Variant TitlesAnalýza úzkosti a úzkostných projevů u žáků na 2. stupni ZŠ
  Personal name Veverková, Martina (dissertant)
  Translated titleThe analysis of anxiety and anxious expressions of pupils at second degree of Elementary schools
  Issue data2014
  Phys.des.90 : tab. + 1 DVD
  NoteVed. práce Lucie Křeménková
  Another responsib. Křeménková, Lucie (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra psychologie a patopsychologie (degree grantor)
  Keywords Úzkost * strach * projevy * úzkostné poruchy * dospívání * Anxiety * fear * symptoms * anxiety disorders * adolescence
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programUčitelství pro střední školy
  Degreee disciplineUčitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školy
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00181413-225822773.pdf132.4 MB22.04.2014
  PosudekTyp posudku
  00181413-ved-326286020.docPosudek vedoucího
  00181413-opon-236664986.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00181413-prubeh-227168466.jpg29.01.201322.04.201419.05.20141Hodnocení známkou

  Tato práce je zaměřena na úzkost a úzkostné projevy u žáků 2. stupně základní školy. Jedná se o respondenty ve věku od 11 let do 15 let. Teoretická část má objasnit informace, které se týkají úzkosti, úzkostných poruch, které se vyskytují u dospělých i dětí. Je zde také charakteristika období dospívání, jelikož práce se zabývá žáky 2. stupně ZŠ. V rámci praktické části bylo provedeno výzkumné šetření. Tohoto šetření se zúčastnili žáci, kteří navštěvují Základní školu Valašské Klobouky. Výzkumné šetření bylo provedeno dotazníkovou formou, která byla anonymní. V této části jsou i 2 případové studie, které ukazují různé formy úzkosti a možnosti jejich řešení.This thesis is focused on anxiety and its symptoms in pupils of a second level of a primary school. The respondents are of the age group 11 to 15. A theoretical part reveals the information about anxiety and anxiety disorders occuring in adults and children. There is also a characteristics of adolescence, because of the age group of the respondents. A practical part contains a survey. The participants were students attending a Primary school in Valašské Klobouky. The survey research was anonymous. This part includes two case studies, which show different forms of anxiety and its treatment.

Number of the records: 1