Number of the records: 1  

Problematika rozvoje sinic a řas v přírodních koupalištích "Laguna 1" a "Laguna 2" v oblasti vodního díla Nové Mlýny

 1. Title statementProblematika rozvoje sinic a řas v přírodních koupalištích "Laguna 1" a "Laguna 2" v oblasti vodního díla Nové Mlýny [rukopis] / Břetislav Uhlíř
  Additional Variant TitlesPROBLEMATIKA ROZVOJE SINIC A ŘAS V PŘÍRODNÍCH KOUPALIŠTÍCH "LAGUNA 1" A "LAGUNA 2" V OBLASTI VODNÍHO DÍLA NOVÉ MLÝNY
  Personal name Uhlíř, Břetislav (dissertant)
  Translated titleISSUES RELATED TO GROWTH OF CYANOPHYTES AND ALGAE IN "LAGUNA 1" AND "LAGUNA 2" PONDS IN THE AREA OF THE NOVÉ MLÝNY RESERVOIRS
  Issue data2015
  Phys.des.74 s. : il.
  NoteVed. práce Jana Štěpánková
  Another responsib. Štěpánková, Jana (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra přírodopisu a pěstitelství (degree grantor)
  Keywords Přírodní koupaliště * sinice * řasy * jakost vody * vodní květ * vegetační zákal * toxiny * monitoring * algologický výzkum * taxon * Natural bathing water * cyanophytes * algae * water quality * algal bloom * vegetation opacity * toxins * monitoring * phycological research * taxon
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programEkologie a ochrana prostředí
  Degreee disciplineAplikovaná ekologie pro veřejný sektor
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00181261-926926051.doc356 MB22.04.2015
  PosudekTyp posudku
  00181261-opon-496857679.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00181261-prubeh-511229205.jpeg12.12.201222.04.201522.05.20151Hodnocení známkou

  Bakalářská práce je zaměřena na rozvoj sinic a řas v přírodních koupalištích "Laguna 1" a "Laguna 2" v oblasti vodní nádrže Nové Mlýny. V teoretické části bakalářské práce je charakterizována studovaná oblast a zmíněné vodní nádrže z hlediska přírodních a antropogenních vlivů, je proveden popis relevantních taxonomických skupin sinic a řas. Praktická část bakalářské práce uvádí hygienickou problematiku jakosti vod a vlastní algologický výzkum ve sledovaných vodních nádržích. Jsou prezentovány způsoby odběru vzorků, analýzy a výsledky vybraných parametrů jakosti vody z Laguny 1 a Laguny 2, získané od Krajské hygienické stanice a také vlastní algologický výzkum se zaměřením na taxonomickou determinaci zjištěných sinic a řas. V bakalářské práci je také představen současný systém pro informovanost veřejnosti o aktuální jakosti vody ke koupání.My bachelor thesis deals with an expansion of cyanophytes and algae in natural bathing water "Laguna 1" and "Laguna 2" in the area of reservoirs Nové Mlýny. The theoretical part of this thesis contains a characteristic of the reservoirs Nové Mlýny from the point of view of natural and anthropogenic effects. A description of relevant categories of cyanophytes and algae is included. The practical part of the bachelor thesis shows hygienic issues of the bathing water quality and my own phycological research in the mentioned Nové Mlýny reservoirs. The ways of collecting water samples are introduced, also analysis and results of selected parameters of the water quality from "Laguna 1" and "Laguna 2" are presented here. These were acquired from Regional Hygienic Station and from my own phycological research focused on taxonomic determination of discovered cyanophytes and algae. The bachelor thesis also presents the current system of presentation of information about bathing water quality to public.

Number of the records: 1