Number of the records: 1  

Dramaterapeutická intervence v prostředí psychiatrické léčebny

 1. Title statementDramaterapeutická intervence v prostředí psychiatrické léčebny [rukopis] / Arnošt Štěpán
  Additional Variant TitlesMožnosti dramaterapeutické intervence v prostředí psychiatrické léčebny
  Personal name Štěpán, Arnošt (dissertant)
  Translated titleDramatherapy intervention in the mental hospital
  Issue data2014
  Phys.des.49 s. (69 250 znaků)
  NoteVed. práce Pavel Svoboda
  Another responsib. Svoboda, Pavel, 1957- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Ústav speciálněpedagogických studií (degree grantor)
  Keywords Dramaterapie * Pedopsychiatrie * Expresivní terapie * Psychiatrická léčebna * Dramatherapy * pedopsychiatry * expresive therapy * psychiatric hospital * mental hospital
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciální pedagogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00181255-616434266.pdf19464.8 KB24.04.2014
  PosudekTyp posudku
  00181255-opon-518128386.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00181255-prubeh-920659463.pdf31.01.201324.04.201402.06.20142Hodnocení známkou

  Práce se zabývá metodikou dramaterapeutické intervence pro klienty pedopsychiatrických klinik či dětských oddělení psychiatrických léčeben. Autor se zaměřuje na dramaterapii, její postavení mezi expresivními terapiemi a praktické využití. Dále se věnuje systému psychiatrické péče, konkrétně pak psychiatrické léčebně ve Šternberku. V praktické části pak na základě zde získaných poznatků a zkušeností popisuje prostředky k dosažení stanovených cílůThe work deals with the methodology dramatherapy interventions for clients pedopsychiatric clinics and children's wards of psychiatric hospitals. The author focuses on dramatherapy, its position between expressive therapies and practitioners. It also discusses the mental health care system, specifically the psychiatric hospital in Šternberk. The practical part is about using dramatherapy to verify research objective

Number of the records: 1