Number of the records: 1  

Plochy a oblá tělesa v kosoúhlém promítání do půdorysny

 1. Title statementPlochy a oblá tělesa v kosoúhlém promítání do půdorysny [rukopis] / Jana Vintrová
  Additional Variant TitlesPlochy a oblá tělesa v kosoúhlém promítání do půdorysny
  Personal name Vintrová, Jana (dissertant)
  Translated titleSurfaces and rounded solids in obliged projection onto ground plane
  Issue data2014
  Phys.des.83 stran : il.
  NoteOponent Lenka Juklová. Ved. práce Marie Chodorová
  Another responsib. Juklová, Lenka (opponent)
  Chodorová, Marie (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra algebry a geometrie (degree grantor)
  Keywords jana * vintrová * plochy * oblá * tělesa * kosoúhlé * promítání * do * půdorysny * zobrazovací * metoda * deskriptivní * geometrie * řez * průniky * těles * průnik * přímky * s * tělesem * rovnoběžné * středové * osvětlení * rotační * kvadriky * elipsoid * paraboloid * hranol * jehlan * kužel * válce * kulová * plocha * elipsa * kružnice * diplomová * práce * jana * vintrova * surfaces * rounded * solids * oblique * mapping * onto * horizontal
  horizontal * plane * viewing * method * descritpive * geomtery * cut * intersections * object * penetration * line * with * solid * parallel * centerline * lighting * rotary * quadrics * ellipsoid * paraboloid * prism * pyramid * cone * cylinder * spherical * surface * ellipse * circle * diploma * work * thesis
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programMatematika
  Degreee disciplineUčitelství matematiky pro střední školy - Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00178927-984927450.pdf25952 MB31.07.2014
  PosudekTyp posudku
  00178927-ved-914345535.pdfPosudek vedoucího
  00178927-opon-985847478.pdfPosudek oponenta

  Obsahem této práce je ukázka řešených příkladů v kosoúhlém promítání do půdorysny. Především řešené příklady na oblá tělesa. Vycházíme z poznatků o kosoúhlém promítání do nárysny a ze základních poznatků o kosoúhlém promítání do půdorysny, které jsou zpracovány v mé bakalářské práci. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je věnována zobrazení oblých těles, řezům na oblých tělesech a průnikům přímek s oblými tělesy. Druhá kapitola je věnována průnikům těles. Ve třetí kapitole je řešeno osvětlení těles. V poslední kapitole jsou řešeny dva příklady na rotační kvadriky.Content of this thesis shows solved examples for oblique mapping to the horizontal plane. Main part consists of examples for rounded solids. The thesis comes out from knowledge about oblique mapping to vertical plane and from my bachelor thesis which are processed in this master thesis. This thesis is divided to four chapters. First chapter deals with mapping of rounded surfaces, cuttings, penetrations of lines with objects. Second part is dedicated to penetrations of objects with other objects. Third chapter solved problems with object lighting. Two examples for rotary quadrics are solved in last chapter.

Number of the records: 1