Number of the records: 1  

Kritische Analyse des Romans Nebe pod Berlínem von Jaroslav Rudiš

 1. Title statementKritische Analyse des Romans Nebe pod Berlínem von Jaroslav Rudiš [rukopis] / Andrea Jirků
  Additional Variant TitlesKritická analýza překladu románu Nebe pod Berlínem od Jaroslava Rudiše
  Personal name Jirků, Andrea (dissertant)
  Translated titleCritical Analyssis of the Translation of Jaroslav Rudiš´s Novel Nebe pod Berlínem
  Issue data2014
  Phys.des.102
  NoteVed. práce Veronika Prágerová
  Oponent Marie Krappmann
  Another responsib. Prágerová, Veronika (thesis advisor)
  Krappmann, Marie, 1977- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra germanistiky (degree grantor)
  Keywords Nebe pod Berlínem * Jaroslav Rudiš * Eva Profousová * kritische Analyse * die Übersetzungskritik * die übersetzerische Analyse * die Übersetzung * Nebe pod Berlínem * Jaroslav Rudiš * Eva Profousová * critical analysis * translation criticism * translation analysis * translation
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languageněmčina
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineAnglická filologie - Německá filologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00178914-436436697.pdf8809.9 KB06.05.2014
  PosudekTyp posudku
  00178914-ved-951043310.pdfPosudek vedoucího
  00178914-opon-546928321.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00178914-prubeh-777597312.pdf27.09.201206.05.201416.06.20141Hodnocení známkou

  Tato bakalářská práce se zabývá kritickou analýzou překladu románu Nebe pod Berlínem od Jaroslava Rudiše. Román je porovnán s jeho neměckou verzí Der Himmel unter Berlin od překladatelky Evy Profousové. Cílem této práce je porovnání originálu s jeho německým překladem. Teoretická část pojednává obecně o kritice překladu, o knižním trhu a faktorech, které mají vliv na úspěch knihy. Nadále se zde nachází informace o knize, recenzích, autorovi a překladatelce.V praktické části je provedena kritická analýza překladu podle Kathariny Reißové a Leonida Barchudarova. Nachází se zde také objektivní a subjektivní faktory, které mají vliv na překlad. Srovnání děl má určující hodnotu v otázce, co je možné pokládat za překlad a co za adaptaci.This bachelor thesis deals with a critical analysis of Jaroslav Rudiš's novel "Nebe pod Berlínem". The paper aims to compare Rudiš's novel to its German translation "Der Himmel unter Berlin" by Eva Profousová. The theoretical part provides a general overview over translation criticism, book market and factors, which may influence success of the book. Furthermore, it gives information about the novel and its reviews, the author and the translator. The practical part is concerned with the critical analysis of the novel according to Katharina Reiß and Leonid Barchudarow. It examines subjective and objective factors, which may affect the translation. The comparison helps to determine whether the text can be considered as a translation or an adaptation.

Number of the records: 1