Number of the records: 1  

Apoštolská konstituce Anglicanorum Coetibus a její aplikace na Britských ostrovech

 1. Title statementApoštolská konstituce Anglicanorum Coetibus a její aplikace na Britských ostrovech [rukopis] / Jan Gajdušek
  Additional Variant TitlesApoštolská konstituce Anglicanorum Coetibus a její aplikace na Britských ostrovech
  Personal name Gajdušek, Jan (dissertant)
  Translated titleThe Apostolic Constitution Anglicanorum Coetibus and its Application on British Isles
  Issue data2014
  Phys.des.84 s.
  NoteVed. práce Damián Němec
  Another responsib. Němec, Damián (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra církevního práva (degree grantor)
  Keywords Anglicanorum coetibus * Church of England * personální ordinariát * konverze do katolické církve * Britské ostrovy * grémia personálních ordinariátů * členové ordinariátu * ordinář * správní rada * pastorační rada * klérus ordinariátu * Anglicanorum coetibus * Church of England * personal ordinariates * converses to Catholic church * British Isles * gremia of personal ordinariates * members of ordinariate * ordinary * Governing council * pastoral council * clergy of ordinariate
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programTeologie
  Degreee disciplineKatolická teologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00176292-565051922.pdf21.3 MB25.04.2014
  PosudekTyp posudku
  00176292-ved-694756883.docPosudek vedoucího
  00176292-opon-464179724.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00176292-prubeh-146429162.msg07.05.201125.04.201419.05.20141Hodnocení známkou

  Práce pojednává o apoštolské konstituci Anglicanorum coetibus vydané papežem Benediktem XVI. a její aplikací na Britských ostrovech. V první kapitole je za účelem lepšího porozumění krátce shrnut vývoj církví anglikánského společenství i jejich základní věrouka a také alespoň krátce nastíněn vývoj, který vedl k potřebě řešit možnost přestupů do plného společenství s katolickou církví. Druhá kapitola se věnuje modalitám individuálních přestupů ke katolictví, třetí kapitola pak seznamuje s možností skupinového přestupu do personálních ordinariátů, daného apoštolskou konstitucí Anglicanorum coetibus z r. 2009 a k ní vydanými komplementárními normami. Čtvrtá a pátá kapitola podávají analýzu personálních ordinariátů, čtvrtá kapitola se zaměřením na osoby a pátá kapitola se zaměřením na potřebná grémia. Závěrečná šestá kapitola pojednává o již zřízených personálních ordinariátech: v souladu se zadáním práce nejvíce o ordinariátu pro Anglii a Wales, v porovnání s ním pak o ordinariátech pro USA a Kanadu a pro Austrálii.The thesis concerns The Apostolic Constitution Anglicanorum coetibus issued by pope Benedict XVI. and its application on the British Isles. In the first chapter for better comprehension there is shortly compilated the development of the Church of England and the other churches of the Anglican communion and their fundamental doctrines. The first chapter also shortly speaks about the process which led to the need for solving the possibility to convert to the Catholic church. The second chapter is about the modalities of individual conversions to the catholic church the third chapter presents a possibility of a group conversion to the personal ordinariate according to the Apostolic Constitution Anglicanorum coetibus designed in the 2009 with the related complementary norms. The fourth and fifth chapter analyse the personal ordinariate: the fourth aimed on individuals, the fifth on required gremia. The sixt chapter is the final one which concerns the currently established personal ordinariates. According to the assignment of the thesis mostly about ordinariate for England and Wales compared with the ordinariates for USA and Canada, and for Australia.

Number of the records: 1