Number of the records: 1  

Agenda dopravně-správní se zaměřením na procesní aspekty vydávání řidičských oprávnění

 1. Title statementAgenda dopravně-správní se zaměřením na procesní aspekty vydávání řidičských oprávnění [rukopis] / Jan Kliment
  Additional Variant TitlesAgenda dopravně-správní se zaměřením na procesní aspekty vydávání řidičských oprávnění
  Personal name Kliment, Jan (dissertant)
  Translated titleTransportation administrative agenda focussing on procedural aspects of issuing the driving licences
  Issue data2013
  NoteVed. práce Monika Horáková
  Oponent Lucia Madleňáková
  Another responsib. Horáková, Monika (thesis advisor)
  Madleňáková, Lucia (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra práva správního a správní vědy (degree grantor)
  Keywords Doklad * Laický učitel * Řidičské oprávnění * Řidičský průkaz * Zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel * Zkušební organizace * Certificate * Supervising driver * Driver's license * Driving licence * Examination of competence to drive motor vehicles * Trial Organization
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00175676-583764974.docx40196.6 KB26.06.2013
  PosudekTyp posudku
  00175676-ved-694873505.docPosudek vedoucího
  00175676-opon-259656793.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00175676-prubeh-661443192.pdf31.03.201226.06.201323.09.20131Hodnocení známkou

  Diplomová práce zpracovává právní aspekty problematiky udělování řidičského oprávnění. Na začátku se zaměřuje na začlenění správního řízení o udělení oprávnění do obecné úpravy správního práva. Autor se dále zabývá odlišením institutů řidičského oprávnění a řidičského průkazu. Rozebírá také jednotlivé části zkoušky odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Průběžně jsou v práci řešeny některé konkrétní otázky, které v souvislosti se zkouškou vznikají. Pozornost je rovněž věnována postavení a výkonu funkce zkušebního komisaře, který odbornou zkoušku hodnotí. Autor rozebírá některé instituty obecného správního práva a provádí jejich aplikaci v konkrétních případech. Rovněž je autorem rozebírán a hodnocen návrh věcného záměru zákona, jehož podoba přináší do tuzemského právního řádu některé průlomové změny. V souvislosti s tímto přináší autor některá srovnání se zahraničními úpravami dané problematiky.This diploma thesis elaborates on the topic of processing the legal aspects of granting a driver's license. In the first place it focuses on the integration of administrative procedure into the adjustment of general administrative law. The author also deals with the differentiation between the institutes of a driver's license and a driving license. There are also analyzes of the individual parts of the examination of competence to drive motor vehicles. Some specific issues that arise with regard to the examination are continuously addressed in the thesis. Attention is also given to the position and performance of the examiner who assesses the exam of professional competence. The author analyzes some institutes of general administrative law and made their application in specific cases. The proposal of a framework law, the form of which brings some ground breaking changes to the field of domestic law, is examined and evaluated as well. Moreover, some comparisons with foreign adaptations of the issue are made by the author of the thesis.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.