Number of the records: 1  

Proces práce s maskou

 1. Title statementProces práce s maskou [rukopis] / Darina Deáková
  Additional Variant TitlesProces práce s maskou
  Personal name Deáková, Darina (dissertant)
  Translated titleWorking Process with the Mask
  Issue data2014
  Phys.des.125 s. : il., schémata, tab. + Příloha č. 2 - Výsledky dotazníkového šetření 1 CD ROM
  NoteVed. práce Miluše Hutyrová
  Another responsib. Hutyrová, Miluše (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky (degree grantor)
  Keywords Maska * terapeutický prostředek * exprese * dramaterapie * arteterapie * proces * technika * témata * rizika ve využití * kultura * rituál * divadlo * herecká průprava * archetyp * ''já'' * Mask * therapeutical mean * expression * dramatherapy * artetherapy * process * method * themes * risks in usage * culture * ritual * theatre * actor training * archetyp * Self
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciální pedagogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00174157-470167312.pdf251.5 MB24.04.2014
  PosudekTyp posudku
  00174157-ved-255684512.docPosudek vedoucího
  00174157-opon-625752977.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00174157-prubeh-549746333.pdf13.05.201124.04.201402.06.20141Hodnocení známkou

  Diplomová práce se věnuje využití masek v terapeutickém procesu. Zabývá se maskami i v kulturním, sociální a divadelním kontextu. Hlavním záměrem práce je proniknout do podstaty působení masky na svého nositele. Terapeutický význam masek a jejich postavení v rámci expresivních terapií je zkoumán v kvalitativním výzkumném šetření.The thesis deals with the usage of masks in therapeutic process. The thesis describes cultural, social and theatre aspects of masks. The main intention is to understand the point of masks affect to its wearer. The therapeutic signifikance of masks, first of all in expressive therapies, is researched in qualitative design the practical chapters of the thesis.

Number of the records: 1