Number of the records: 1  

Naplňování Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání ve vzdělávacích projektech

 1. Title statementNaplňování Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání ve vzdělávacích projektech [rukopis] / Dominika Jíchová
  Additional Variant TitlesNaplňování Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání ve vzdělávacích projektech
  Personal name Jíchová, Dominika (dissertant)
  Translated titleFulfilling the National Strategy for Global Development Education in educational projects
  Issue data2014
  Phys.des.173 s. : il., grafy, schémata, tab.
  NoteVed. práce Lenka Pánková. Oponent Jakub Ambros
  Another responsib. Pánková, Lenka (thesis advisor)
  Ambros, Jakub (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra rozvojových studií (degree grantor)
  Keywords ARPOK * globální rozvojové vzdělávání * GRV * Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2011-2015 * NSGRV * projekt Svět v jednom dni * ARPOK * Global Development Education * National Strategy for Global Development Education for the period 2011-2015 * The World in One Day project
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programGeografie
  Degreee disciplineMezinárodní rozvojová studia
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00173600-714289532.pdf53.4 MB17.12.2014
  PosudekTyp posudku
  00173600-ved-812207116.pdfPosudek vedoucího
  00173600-opon-431088298.pdfPosudek oponenta

  Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní časti. V teoretické části práce je představen termín globální rozvojové vzdělávání (GRV) a popsána situace jeho ukotvení v oficiálních dokumentech České republiky (převážně Národní strategii globálního rozvojového vzdělávání). Dále se teoretická část věnuje projektu Svět v jednom dni rozvojová témata v projektových dnech jako nástroji GRV, jeho cílům a jednotlivým aktivitám, a také organizaci ARPOK, která projekt vede. Cílem stěžejní, praktické, části práce je zhodnocení návaznosti projektu na Strategii a jejího naplňování. Je zde prezentován průběh a výsledky výzkumu, v rámci něhož došlo k vyhodnocení naplnění cílů projektu a bylo sepsáno tzv. "desatero" doporučení pro přípravu dalšího nového, případně navazujícího projektu organizací ARPOK.The diploma thesis is divided into two parts the theoretical and the practical one. The theoretical part introduces the term Global Development Education and describes the situation of its anchor in the official documents of the Czech Republic (mainly National Strategy for Global Development Education). Furthermore, the chapter focuses on The World in One Day The Development Issues in Project Days project as an instrument of Global Development Education, its objectives and activities and there is also presented the organization ARPOK which leads the project. The aim of practical part of the work is to evaluate the continuity of the project to the National Strategy and its implementation. There is presented the progress and results of research, within which there to assess the fulfillment of the objectives of the project and were written recommendations for preparing another new project of ARPOK organization.