Number of the records: 1  

Analýza žákovských řešení nestandardních aplikačních úloh a problémů v matematice

 1. Title statementAnalýza žákovských řešení nestandardních aplikačních úloh a problémů v matematice [rukopis] / Hana Ištvánková
  Additional Variant TitlesAnalýza žákovských řešení nestandardních aplikačních úloh a problémů v matematice
  Personal name Ištvánková, Hana (dissertant)
  Translated titleThe Analysis of the Schoolchild Solution of the Non-standart Aplication Tasks and Problems in Mathematics
  Issue data2013
  Phys.des.79 s. (108 483), : il., grafy, tab. + 1. CD
  NoteVed. práce Eva Hotová
  Another responsib. Hotová, Eva (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra matematiky (degree grantor)
  Keywords nestandardní aplikační úlohy a problémy * slovní úlohy * tvořivost * nestandardizovaný didaktický test * průzkumné šetření * analýza řešení * non-standard application tasks and problems * mathematical word task * creativity * non-standardized didactic test * exploratory survey * analysis of solutions
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programUčitelství pro základní školy
  Degreee disciplineUčitelství pro 1. stupeň základních škol
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00173099-394762240.pdf233.1 MB19.06.2013
  PosudekTyp posudku
  00173099-ved-607995020.docPosudek vedoucího
  00173099-opon-642115954.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00173099-prubeh-303636582.jpg18.01.201219.06.201302.09.20132Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá analýzou řešení nestandardních aplikačních úloh a problémů u žáků 5. ročníku. Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly. První kapitola vymezuje nestandardní aplikační úlohy v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Druhá kapitola je zaměřena na slovní úlohy a jejich dělení. Třetí kapitola je věnována tvořivosti. Čtvrtá kapitola je zaměřena na žáky prvního stupně ZŠ. V praktické části se pomocí nestandardizovaného didaktického testu analyzují jednotlivá řešení matematických úloh žáků 5. ročníku.This thesis deals with the analysis of non-standard application tasks and problems of pupils in 5th year.The theoretical part consists of four chapters.Chapter one defines non-standard application tasks in the Framework Educational Programme for Elementary Education.The second part is focused on mathematical word taskand their specific classification.Chapter three is devoted to creativity. The last part of the theoretical base refers to pupils of primary school and their characteristics. Practical part analysis each step used by the 5th grade pupils to solve mathematical problems which are the part of the non-standardized didactic test.

Number of the records: 1