Number of the records: 1  

Aplikácia Menzerath-Altmannovho zákona na súčasnú hovorenú čínštinu na úrovni výpovede

 1. Title statementAplikácia Menzerath-Altmannovho zákona na súčasnú hovorenú čínštinu na úrovni výpovede [rukopis] / Jana Ščigulinská
  Additional Variant TitlesAplikácia Menzerath-Altmannovho zákona na súčasnú hovorenú čínštinu na úrovni výpovede
  Personal name Ščigulinská, Jana (dissertant)
  Translated titleAn Application of the Menzerath-Altmann Law to Contemporary Spoken Chinese on the Language Level - Statement
  Issue data2013
  Phys.des.79 s. (110 799 znakov) + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Ondřej Kučera
  Another responsib. Kučera, Ondřej, 1976- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra asijských studií (degree grantor)
  Keywords kvantitatívna lingvistika * Menzerath-Altmannov zákon * hovorená čínština * segmentácia * jazykové jednotky * výpoveď * quantitative linguistics * Menzerath-Altmann Law * spoken Chinese * segmentation * language levels * statement
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languageslovenština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineAnglická filologie - Čínská filologie
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00183623-319728810.pdf9489.7 KB25.04.2013
  PosudekTyp posudku
  00183623-ved-803176128.docPosudek vedoucího
  00183623-opon-703820706.docPosudek oponenta

  Cieľom tejto diplomovej práce je overiť platnosť Menzerath-Altmannovho zákona na súčasnej hovorenej čínštine, s dôrazom na vzájomný vzťah výpovede a prízvukového taktu meraného v slabikách. Výskum prebiehal v dvoch fázach, pričom v prvej fáze bol pomocou kvantitatívnej metódy skúmaný vzájomný vzťah konštruktu a konštituentu na troch jazykových úrovniach. Pôvodná hypotéza stanovuje, že vzájomné vzťahy jazykových jednotiek hovorenej čínštiny podliehajú zákonitostiam MALu na všetkých troch jazykových úrovniach. Druhá fáza výskumu sa zamerala na jednu konkrétnu jazykovú úroveň, v rámci ktorej sa overovala hypotéza, na základe ktorej platí, že vplyv umelého rytmu hudobného žánru dokáže ovplyvniť prirodzený rytmus reči. Dáta získané z oboch častí výskumu sú zobrazované pomocou tabuliek a grafov. Výsledky výskumu súvisiace s oboma hypotézami sú zhrnuté závere práce.The aim of this paper ie to verify the validity of the Menzerath-Altmann Law applied to contemporary spoken Chinese. The research described in this paper investigats the mutual relationship between the predefined language units, with an emphasis on the relationship between a statement and a stress unit which was measured in syllables. The original hypothesis states that Chinese language will be subject to the patterns of the MAL in every mutual relationship on all the three tested language levels. In addition, the second hypothesis states that the rhythm of an artificial music genre will have an influence on the natural rhythm of speech. This hypothesis is tested within the mutual relationship of the statement and the stress unit.