Number of the records: 1  

Aktivní legitimace nevládních neziskových organizací v otázce přístupu k právní ochraně

 1. Title statementAktivní legitimace nevládních neziskových organizací v otázce přístupu k právní ochraně [rukopis] / Romana Skácelová
  Additional Variant TitlesAktivní legitimace nevládních neziskových organizací v otázce přístupu k právní ochraně
  Personal name Skácelová, Romana (dissertant)
  Translated titleLocus standi of NGO´s on access to justice
  Issue data2013
  NoteVed. práce Magdaléna Peterková. Oponent Ondřej Vícha
  Another responsib. Peterková, Magdaléna (thesis advisor)
  Vícha, Ondřej, 1976- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra práva správního a správní vědy (degree grantor)
  Keywords životní prostředí * Aarhuská úmluva * mezinárodní právo * třetí pilíř * přístup k právní ochraně * nevládní neziskové organizace * evropská unie * členské státy * nedostatečná implementace * směrnice * aktivní legitimace * veřejné statky * zásah do subjektivních práv * proces EIA * správní řízení * správní soudnictví * environment * the Aarhus Convention * international law * the third pillar * access to justice * NGOs * European Union * Member States * insufficient implementation * directive * locus standi * public goods * impairtment of rights doctrine * the EIA process * administrative proceedings * administrative justice
  administrative justice
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPolitologie
  Degreee disciplineEvropská studia se zaměřením na evropské právo
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00183388-408036194.docx18134.5 KB27.03.2013
  PosudekTyp posudku
  00183388-ved-334029047.docPosudek vedoucího
  00183388-opon-484418390.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00183388-prubeh-418358630.pdf31.03.201227.03.201303.06.20131Hodnocení známkou
  Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
  D 2689 (PF)3130022935PFPF - sklad knihovnyIn-Library Use Only

  Diplomová práce se zabývá aktivní legitimací nevládních neziskových organizací (dále jen "NNO") při přístupu k právní ochraně. Úvodní část rozebírá Aarhuskou úmluvu, především její třetí pilíř, a to přístup k právní ochraně z pohledu mezinárodního práva a její pronikání do vnitrostátního práva. Je definována povaha mezinárodní smlouvy a její působení na české právo. Práce se zabývá především prvky třetího pilíře, které mají vztah k NNO. Je analyzována práva a možný přístup k správním a soudním řízením. Je vymezena teorie subjektivních práv, která je klíčovou pro aktivní legitimaci NNO a její nedostatky ve vztahu k právnickým osobám. Dále se práce zabývá postavení NNO ve zvolených správních řízení (územní, stavební atd.). Závěrečná část rozebírá návrh směrnice o přístupu k právní ochraně v EU.The thesis deals with the locus standi of nongovernmental organizations` ("NGOs") access to justice. Introductory part analyzes the Aarhus Convention, particularly its third pillar describing access to justice from the perspective of international law and its effects on national law. The nature of the international agreement has been defined with its subsequent impact on the Czech law. The work deals mainly with the elements of the third pillar related to NGOs. The possible access rights to administrative and judicial proceedings is analyzed as well as the definition of impairment of rights doctrine, which is the key to the locus standi of NGOs and its errors in relation to legal persons. In addition, the thesis operates with the position of NGOs in selected administrative management (planning, construction, etc.). The final section discusses the proposal for a directive on access to justice in the EU