Number of the records: 1  

Aplikace Menzerath-Altmannova zákona na současnou psanou čínštinu

 1. Title statementAplikace Menzerath-Altmannova zákona na současnou psanou čínštinu [rukopis] / Lenka Spáčilová
  Additional Variant TitlesAplikace Menzerath-Altmannova zákona na současnou psanou čínštinu
  Personal name Spáčilová, Lenka (dissertant)
  Translated titleAn Application of the Menzerath-Altmann Law to Contemporary Written Chinese
  Issue data2013
  Phys.des.188 s. (256 007 znaků) : tab. + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Ondřej Kučera
  Another responsib. Kučera, Ondřej, 1976- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra asijských studií (degree grantor)
  Keywords Kvantitativní lingvistika * Menzerath-Altmannův zákon * psaná čínština * zjednodušené znaky * jazykové jednotky * segmentace * Quantitative Linguistics * Menzerath-Altmann law * written Chinese * simplified characters * language units * segmentation
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineČínská filologie
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00183010-960219267.pdf533.3 MB26.04.2013
  PosudekTyp posudku
  00183010-ved-899816848.docPosudek vedoucího
  00183010-opon-661041075.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00183010-prubeh-643521345.pdf05.03.201326.04.201330.05.20131Hodnocení známkou

  Práce si klade za cíl testovat platnost Menzerath-Altmannova zákona na současných čínských textech psaných zjednodušenými znaky a různými jazykovými styly, tj. vědeckém článku a článku z blogu. Práce je rozdělena do pěti částí. První kapitola seznamuje čtenáře s kvantitativní lingvistikou a jejími důležitými vývojovými mezníky. V této kapitole je také blíže popsán Menzerath-Altmannův zákon. Druhá kapitola nastiňuje metodologii výzkumu. Další dvě kapitoly, které představují hlavní část práce, jsou zaměřeny na interpretaci získaných výsledků a diskuzi. Získané závěry jsou v páté kapitole komparovány s výsledky výzkumu, který byl provedený v roce 2012 v rámci projektu Studentské grantové soutěže. Závěr sumarizuje výsledná zjištění.The objective of this thesis is to verify the validity of the Menzerath-Altmann law applied to the standard form of contemporary written Chinese. The validity is verified using current texts written in simplified characters and in two different styles - the scientific article and the blog article. The thesis is divided into five parts. The first chapter introduces quantitative linguistics and its important milestones, it also mentions Menzerath-Altmann law. The second chapter focuses on the methodology of the research. The next two chapters (the main parts) analyse and interpret the data acquired from this experiment. This data and the data obtained from the experiment realized in 2012 are compared in the fifth chapter. The last part of this thesis summarizes the results, then draws conclusions and suggests several possibilities for further research.