Number of the records: 1  

Aspekty životního stylu adolescentů v regionu Jesenicko

 1. Title statementAspekty životního stylu adolescentů v regionu Jesenicko [rukopis] / Michala Macečková
  Additional Variant TitlesKomparace aspektů životního stylu adolescentů v ČR a PL
  Personal name Tomešková, Michala (dissertant)
  Translated titleLIfestyle aspects of adolescents in region Jesenik
  Issue data2013
  Phys.des.90 s. (103 500 znaků) : grafy, tab.
  NoteOponent Svatava Panská. Ved. práce Ludmila Miklánková
  Another responsib. Panská, Svatava (opponent)
  Miklánková, Ludmila, 1957- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra aplikovaných pohybových aktivit (degree grantor)
  Keywords adolescenti * životní styl * zdraví * návykové látky * volnočasové aktivity * pohybové aktivity * adolescents * lifestyle * health * addictive substances * free-time activities * physical activities
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programTělesná výchova a sport
  Degreee disciplineAplikované pohybové aktivity
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00180729-372499734.pdf141.8 MB30.04.2013
  PosudekTyp posudku
  00180729-ved-250881516.docPosudek vedoucího
  00180729-opon-919862774.docPosudek oponenta

  Cílem mé práce bylo analyzovat aspekty životního stylu adolescentů v regionu Jesenicko. Data jsem získala pomocí ankety, která byla zaměřena na oblasti návykových látek, volnočasových aktivit, pohybových aktivit a zdraví. Pro její realizaci byl získán souhlas Etické komise FTK UP. Po statistickém zpracování jsem výsledky zanesla do grafů. Nejproblematičtější se jeví oblast návykových látek, kde je nezbytné prohloubit vědomosti studentů a zvýšit preventivní činnost. V oblasti volnočasových aktivit je nutné žáky lépe motivovat k zařazení pohybových aktivit, popřípadě i rozšířit nabídku sportovních kroužků na základě zájmů žáků. Nedostatečné jsou také znalosti o civilizačních chorobách a zvládání stresových situacích, je žádoucí, aby si tyto vědomosti studenti osvojili.The aim of my thesis was to analysa lifestyle aspects of adolescents in region Jesenik. The data were obtained from an opinion poll focused on addictive substance abuse, free-time and physical activities anh health. The survey was approved by The Ethics Committee at The Faculty of Physical Culture at Palacky University. The results were statistically evaluated and then entered into charts. The issue of addictive substance abuse seems the most problematic, it is necessary to deepen the knowledge of students and increase preventive action. Regarding free-time activities, the students must be better motivated to do physical activities, possibly also by expanding the range of sport club activities according to students? preferences. Students? knowledge of civilization diseases and coping with stressful situations i salso insufficient and desirable to deepen.

Number of the records: 1