Number of the records: 1  

Hodnocení zaměstnanců ve výrobní společnosti

 1. Title statementHodnocení zaměstnanců ve výrobní společnosti [rukopis] / Iveta Friedlová
  Additional Variant TitlesHodnocení zaměstnanců ve výrobní společnosti
  Personal name Friedlová, Iveta (dissertant)
  Translated titleEvaluation of employees in the production company
  Issue data2013
  Phys.des.81 s., 2 s. formulář : tab.
  NoteOponent Markéta Šupplerová. Ved. práce Miroslava Dvořáková
  Another responsib. Šupplerová, Markéta (opponent)
  Dvořáková, Miroslava, (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky (degree grantor)
  Keywords Hodnocení pracovníků * firemní kultura * firemní strategie * proces hodnocení * cíle hodnocení * kritéria hodnocení * hodnotící škály * metody hodnocení * hodnotící rozhovor * zpětná vazba * hodnotitel * hodnocený * popis pracovního místa * analýza pracovních míst * sebehodnocení * hodnotící formulář * vzdělávání pracovníků * práce s talenty * Evaluation of employees * company culture * company strategy * process of evaluation * targets of evaluation * criterion of evaluation * evaluating scales * methods of evaluation * evaluation review * feedback * evaluator * evaluated employee * job description * job analysis
  job analysis * self-evaluation * evaluating form * education of employees * work with talent
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplineAndragogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00175775-430355607.pdf8744.5 KB29.03.2013
  PosudekTyp posudku
  00175775-ved-651811629.pdfPosudek vedoucího
  00175775-opon-862363286.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00175775-prubeh-741918693.doc10.04.201229.03.201303.06.20131Hodnocení známkou

  Předmětem diplomové práce je hodnocení pracovníků ve výrobní společnosti. Cílem práce je teoreticky uchopit problematiku hodnocení pracovníků, popsat možné přístupy, kritéria a metody při tvorbě a realizaci systému hodnocení pracovníků. Následně na základě deskripce personálních činností v konkrétní výrobní společnosti a s využitím teoretických východisek navrhnout systém hodnocení pracovníků ve výrobní společnosti. Při tvorbě procesu budou zohledněny požadavky a možnosti této firmy tak, aby vytvořený návrh mohl být implementován ve firmě a stal se jedním z aktivních pilířů personálních činností a nástrojem pro zvyšování výkonnosti firmy.The subject of the diploma thesis is the evaluation of the employees in a production plant. The aim of this thesis is a theoretical overview of the employees' evaluation issue, to describe possible approaches, criteria and methods for the creation and the implementation of the evaluation system. The proposal of the employees' evaluation system will be based on the description of HR activities with using the theoretical base, in a concrete production company. During the creation of the process will be reflected the requirements and opportunities of the company, so that the proposal can be implemented in the company and become one of the active pillars in personnel activities and a tool for increasing of the business performance.

Number of the records: 1