Number of the records: 1  

Bazální stimulace u dětí s dětskou mozkovou obrnou

 1. Title statementBazální stimulace u dětí s dětskou mozkovou obrnou [rukopis] / Veronika Vykopalová
  Additional Variant TitlesBazální stimulace u dětí s dětskou mozkovou obrnou
  Personal name Vykopalová, Veronika (dissertant)
  Translated titleBasale stimulation of children with celebral palsy
  Issue data2013
  Phys.des.87 (144 473 znaků). : il., grafy, tab. + 1 Příručka pro pracovníky 1 CD
  NoteVed. práce Jitka Tomanová
  Another responsib. Tomanová, Jitka (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra antropologie a zdravovědy (degree grantor)
  Keywords Koncept bazální stimulace * význam vědomí a pohybu * komunikace v konceptu bazální stimulace * iniciální dotek * základní prvky * nástavbové prvky * dětská mozková obrna * vývoj dítěte s dětskou mozkovou obrnou * Concept of basal stimulation * the importance of consciousness and movement * communication in the concept of basal stimulation * initial touch * basic elements * extension elements * cerebral palsy * development of a child with cerebral palsy
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programUčitelství pro střední školy
  Degreee disciplineUčitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy
  book

  book


  Diplomová práce se zabývá využitím bazální stimulace u dětí s dětskou mozkovou obrnou. V teoretické části je charakterizován koncept bazální stimulace, prvky základní a nástavbové. Je popsána dětská mozková obrna a vývoj dítěte s dětskou mozkovou obrnou. Výzkumná část byla zaměřena na přínos, vliv a znalosti konceptu bazální stimulace u dětí s dětskou mozkovou obrnou z pohledu pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků, vychovatelů a speciálních pedagogů. Prostřednictvím dotazníkového šetření jsme také zjišťovali prvky a techniky, které jsou pro děti s dětskou mozkovou obrnou přínosné a využívané.This diploma thesis deals with the use of basal stimulation in children with cerebral palsy. In the theoretical part the concept of basal stimulation is being characterized as well as its basic and extensional elements. Celebral palsy and development of the children with cerebral palsy is described. The research part is focused on the contribution, influence and knowledge of the concept of basal stimulation in children with cerebral palsy from the perspective of social service workers, social workers, educators and special educators. Through the carried out survey we also investigated the elements and techniques that are useful and used for children with cerebral palsy.

Number of the records: 1