Number of the records: 1  

Aktivizační metody výukového bloku "zdravá výživa" ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví

 1. Title statementAktivizační metody výukového bloku "zdravá výživa" ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví [rukopis] / Lucie Heclová
  Additional Variant TitlesAktivizační metody výukového bloku "zdravá výživa" ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví
  Personal name Heclová, Lucie (dissertant)
  Translated titleActivization methods of teaching bloc of the "healthy nutrition" in the teaching subject of Health Education
  Issue data2013
  Phys.des.99 s. (126 500 znaků) + 1x DVD-R
  NoteVed. práce Michaela Hřivnová
  Another responsib. Hřivnová, Michaela (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra antropologie a zdravovědy (degree grantor)
  Keywords zdravá výživa * aktivizační metody * výukové metody * děti staršího školního věku * healthy food * activization methods * teaching methods * older school children
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programUčitelství pro základní školy
  Degreee disciplineUčitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol a učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol
  book

  book


  Teoretická část diplomové práce se skládá z popisu charakteristiky dětí školního věku, výživových doporučení, správné skladby jídelníčku, pitného režimu a potravinové pyramidy. Dále v ní charakterizujeme výukové metody, aktivizační výukové metody a navrhujeme vlastní aktivizační metody. Praktická část práce zjišťuje pomocí dotazníku znalosti žáků v oblasti zdravé výživy před aplikací aktivizačních výukových metod ve výuce a po aplikaci těchto metod. Připraven a vyhodnocen byl také dotazník k výukovým metodám, ve kterém žáci hodnotili vybrané aktivizační metody.The theoretical part of the thesis is composed of school-age children characteristics, good diet composition, fluid intake and pyramide of foodstuff. We follow with teaching methods and activising teaching methods description as well as we give our own proposals of activising methods. The practical part of thesis contains questionnaire findings about pupil knowledges about health nutrition - before application of activising methods and after that. Pupils were asked to fill another questionnaire and evaluate used activising methods.

Number of the records: 1