Number of the records: 1  

Baby boxy - jejich význam a využití v praxi

 1. Title statementBaby boxy - jejich význam a využití v praxi [rukopis] / Kristýna Grebeníčková
  Additional Variant TitlesBabyboxy - jejich význam a využití v praxi
  Personal name Grebeníčková, Kristýna (dissertant)
  Translated titleBaby boxes - their sense and application in practice
  Issue data2013
  Phys.des.54 s. : mapy, grafy, tab. + Příloha č. 1 Životopis - Ludvík Hess Příloha č. 2 Fotografie z instalace baby boxu ve Vyškově Příloha č. 3 Odložené děti do baby boxů v České republice Příloha č. 4 Životopis - MUDr. Josef Macko Příloha č. 5 Dotazník Příloha č. 6 MPSV metodika pro případy dětí odložených do baby boxů
  NoteVed. práce Dagmar Pitnerová
  Another responsib. Pitnerová, Dagmar, 1963- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords Baby box * anonymní porod * ústavní výchova * pěstounská péče * osvojení * poručnictví * opatrovnictví * Baby box * anonymous childbirth * institutional care * foster care * adoption * guardianship * custody
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpecializace v pedagogice
  Degreee disciplineSociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00174033-902675747.pdf281.1 MB17.04.2013
  PosudekTyp posudku
  00174033-opon-938871168.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00174033-prubeh-209225730.jpg27.10.201017.04.201317.05.20131Hodnocení známkou

  Bakalářská práce se skládá z 5 kapitol. Zabývá se odkládání nechtěných dětí v historii ve vybraných zemích a u nás. Práce popisuje zřizování baby boxů v České republice a formy náhradní rodinné péče a ústavní výchovy. Empirická část zkoumá prostřednictvím rozhovorů, jak se k dané problematice staví odborná veřejnost. V další části analyzuje získaná data od laické veřejnosti na základě dotazníkového šetření.The Bachelor Thesis is composed of five chapters. The theoretical part deals with putting children away in history in various foreign cities and in our country. In this part is explored the setting up of baby boxes in Czech Republic. There is mentioned variants of foster and institutional care too. The empirical part inquires into attitudes to baby boxes of specialists via interviews. Then is analyzed information extracted from forms, which were completed by nonspecialist public.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.