Number of the records: 1  

Daňové zatížení změn ve vlastnických vztazích z pohledu zákona č. 357/1992 Sb., o dani darovací, dani dědické a dani z převodu nemovitostí

 1. Title statementDaňové zatížení změn ve vlastnických vztazích z pohledu zákona č. 357/1992 Sb., o dani darovací, dani dědické a dani z převodu nemovitostí [rukopis] / Eva Vyskočilová
  Additional Variant TitlesDaňové zatížení změn ve vlastnických vztazích z pohledu zákona č. 357/1992 Sb., o dani darovací, dani dědické a dani z převodu nemovitostí
  Personal name Vyskočilová, Eva (dissertant)
  Translated titleTax burden on changes in proprietary relationships frow the view of Act No. 357/1992 Coll., on Gift Tax, Inheritance Tax and Real Estate Transfer Tax
  Issue data2013
  NoteVed. práce Zdenka Papoušková
  Oponent Taťána Špírková
  Another responsib. Papoušková, Zdenka, 1974- (thesis advisor)
  Špírková, Taťána (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra finančního práva, národního hospodářství a ekonomie (degree grantor)
  Keywords Majetkové daně * převodové daně * daň dědická * daň darovací * daň z převodu nemovitostí * vlastnické vztahy * nemovitost * převod a přechod vlastnického práva * daň z nabytí nemovitých věcí * Německo * Rakousko * Polsko * Property taxes * transmission taxes * inheritance tax * gift tax * real estate transfer tax * proprieatary relationships * real estate * transfer and transition of property right * tax on the acquisition of immovable property * Germany * Austria * Poland
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00173893-528286132.doc39358.9 KB28.03.2013
  PosudekTyp posudku
  00173893-ved-735783300.docxPosudek vedoucího
  00173893-opon-809991715.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00173893-prubeh-416039703.pdf20.02.201228.03.201312.06.20131Hodnocení známkou

  Tato diplomová práce se zabývá problematikou převodových daní. Analýzou stávající právní úpravy tohoto specifického zdanění a jeho komparací s připravovanou právní úpravou má tato diplomová práce poskytnout objektivní náhled, zda a do jaké míry je vhodné tyto daně zachovávat v daňové soustavě České republiky. Součástí práce je také komparace s vybranými zahraničními úpravami - a to s Polskem, Německem a Rakouskem.This thesis deals with transfer taxes issues. By analysis of current legislation of this specific taxation and its´ comparison with the forthcoming legislation, this thesis provides an objective view whether or not and to what extent it is appropriate to keep these taxes in the tax system of the Czech Republic. The thesis also includes a comparison with legislation of selected foreign countries - i.e. Poland, Germany and Austria.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.